"ნუ მოდიხართ ჩვენს მიწაზე" - ვიდეო, სადაც სავარაუდოდ, უკრაინული ძალები რუს ტყვეებს კლავენ: რა ჩანს კადრებში, რომელმაც მსოფლიო მედიის ყურადღება მიიპყრო - კვირის პალიტრა

"ნუ მოდიხართ ჩვენს მიწაზე" - ვიდეო, სადაც სავარაუდოდ, უკრაინული ძალები რუს ტყვეებს კლავენ: რა ჩანს კადრებში, რომელმაც მსოფლიო მედიის ყურადღება მიიპყრო

რამ­დე­ნი­მე დღეა, რაც სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში გავ­რცელ­და ვი­დეო, სა­დაც ჩანს, რომ უკ­რა­ი­ნუ­ლი ძა­ლე­ბი ეს­ვრი­ან და კლა­ვენ სა­ვა­რა­უ­დოდ, რუს ტყვე ჯა­რის­კა­ცებს. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ვი­დე­ო­ში ქარ­თვე­ლი მებ­რძო­ლე­ბი ფი­გუ­რი­რე­ბენ. კად­რებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით კო­მენ­ტა­რი გა­ა­კე­თა უკ­რა­ი­ნის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრმა დმიტ­რო კუ­ლე­ბა­მაც, რო­მელ­მაც თქვა, რომ მან იცის ვი­დე­ოს შე­სა­ხებ და "აუ­ცი­ლებ­ლად გა­მო­ი­ძი­ე­ბენ."

კად­რებ­მა მი­ი­პყრო და­სავ­ლუ­რი მე­დი­ის ყუ­რა­დღე­ბა. აღ­ნიშ­ნულ სა­კი­თხზე ბრი­ტა­ნუ­ლი BBC-ი ვრცელ სტა­ტი­ას აქ­ვეყ­ნებს, სა­დაც გა­ა­ნა­ლი­ზე­ბუ­ლია თუ სად და რო­დი­საა ვი­დეო გა­და­ღე­ბუ­ლი და ვინ არი­ან ის პი­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც ვი­დე­ო­ში ჩა­ნან.

რა ჩანს ვი­დე­ო­ზე?

ჩანს ოთხი, ზურ­გზე ხე­ლებ­შეკ­რუ­ლი სამ­ხედ­რო პირი. სამი მათ­გა­ნი მი­წა­ზე უმოძ­რა­ო­დაა, მაგ­რამ ერთი, რო­გორც ჩანს, ჯერ კი­დევ ცო­ცხა­ლია, თუმ­ცა მძი­მე­დაა და­შა­ვე­ბუ­ლი.

samxe2-1649405831.jpg

ერთ-ერთი მა­მა­კა­ცი ამ­ბობს: "და­ტო­ვე ის“ და მე­ო­რე პა­სუ­ხობს: "არ მინ­და და­ტო­ვე­ბა."

ამის შემ­დეგ ჯა­რის­კა­ცი, რომ­ლის სა­ხეც ვი­დე­ო­ში არ ჩანს, რამ­დენ­ჯერ­მე ეს­ვრის იმ პირს, რო­მე­ლიც და­შა­ვე­ბუ­ლია, სა­ნამ მოძ­რა­ო­ბას არ შე­წყვეტს. შემ­დეგ კი ვხე­დავთ კად­რებს, სა­დაც სხვა ჯა­რის­კა­ცე­ბის რე­აქ­ცი­ე­ბია აღ­ბეჭ­დი­ლი.

ყვე­ლა ცხე­დარს აც­ვია სამ­ხედ­რო ფორ­მა და არის სის­ხლის გუ­ბე­ე­ბი. მოკ­ლუ­ლე­ბი­დან შე­საძ­ლე­ბე­ლია მხო­ლოდ ერ­თის სა­ხის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა, და­ნარ­ჩე­ნი კი გზა­ზე პირ­ქვე არი­ან.

სად და რო­დი­საა ვი­დეო გა­და­ღე­ბუ­ლი?

BBC-ის ცნო­ბით, და­ად­გი­ნეს შემ­თხვე­ვის ად­გი­ლი და ეს არის კი­ე­ვის და­სავ­ლე­თით, დმიტ­რევ­კას შემ­დეგ, მთა­ვა­რი გზა - გზა, რო­მე­ლიც დმიტ­რევ­კას ბუ­ჩას­თან და ირ­პინ­თან აკავ­ში­რებს. ვი­დე­ო­ზე აღ­ბეჭ­დი­ლი გა­რე­მო ემ­თხვე­ვა Google Street View-ს მიერ ნაჩ­ვე­ნებ არე­ალს. (გაგრძელება)