დღეიდან გაზეთ „კვირის პალიტრასთან“ ერთად ახალი სერია - ილია ჭავჭავაძის 4-ტომეული - კვირის პალიტრა

დღეიდან გაზეთ „კვირის პალიტრასთან“ ერთად ახალი სერია - ილია ჭავჭავაძის 4-ტომეული

გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L-ის“ ახალ სე­რი­ა­ში, რო­მე­ლიც ილი­ას 185 წლის იუ­ბი­ლეს ეძღვნე­ბა და 4 ტო­მი­სა­გან შედ­გე­ბა, პირ­ვე­ლი ტომი სწო­რედ ოლ­ღა­სად­მი და­წე­რილ წე­რი­ლებს აერ­თი­ა­ნებს.

ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძის წიგ­ნე­ბის სე­რი­ის წიგ­ნე­ბი 11 აპ­რი­ლი­დან, თვე­ში ერთხელ გა­მო­ვა და გა­ზეთ „კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან“ ერ­თად გა­ი­ყი­დე­ბა. პირ­ვე­ლი ტომი - „პრო­ზა, წე­რი­ლე­ბი ოლ­ღას“ 11 აპ­რი­ლი­დან იქ­ნე­ბა ხელ­მი­საწ­ვდო­მი პრე­სის გავ­რცე­ლე­ბის წერ­ტი­ლებ­ში. ასე­ვე, წიგ­ნე­ბის შე­ძე­ნას შეძ­ლებთ ონ­ლა­ინ www.palitral.ge სა­ი­ტი­დან და ისარ­გებ­ლებთ სახ­ლში მი­ტა­ნის სერ­ვი­სით.