"რიგიდან ჩამოსული პროფესორი ტაქსის მძღოლმა გაიტაცა, 500 ლარს სთხოვდა... პოლიციამ ისინი გომბორში იპოვა" - რას ჰყვება ოთო აბესაძე - კვირის პალიტრა

"რიგიდან ჩამოსული პროფესორი ტაქსის მძღოლმა გაიტაცა, 500 ლარს სთხოვდა... პოლიციამ ისინი გომბორში იპოვა" - რას ჰყვება ოთო აბესაძე

ეკო­ნო­მის­ტი ოთო აბე­სა­ძე აცხა­დებს, რომ რი­გი­დან სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მო­სუ­ლი პრო­ფე­სო­რი ტაქ­სის მძღოლ­მა თან­ხის გა­მო­ძალ­ვის მიზ­ნით გა­ი­ტა­ცა. მი­სი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­მა გა­ტა­ცე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი და მისი თან­მხლე­ბი პირი გომ­ბორ­ში იპო­ვა.

"ჩა­მო­სუ­ლია რი­გის ტექ­ნი­კუ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი, რო­მელ­მაც და­მი­რე­კა გამ­თე­ნი­ი­სას და მი­თხრა, რომ გა­ი­ტა­ცეს. ითხოვ­და სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლე­ბის დახ­მა­რე­ბას. გა­მო­ვი­ძა­ხეთ პო­ლი­ცია, დად­გინ­და, რომ ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი გა­ი­ტრ­ცეს გარ­კვე­უ­ლი თან­ხის მი­ღე­ბის სა­ნაც­ვლოდ. სა­ბო­ლო­ოდ, პო­ლი­ცი­ამ ისი­ნი გომ­ბორ­ში იპო­ვა. ტაქსს 23 ლარი და­უ­წე­რია, მაგ­რამ მძღო­ლი მგზავ­რებს ჯერ 200 ლარს სთხოვ­და, შემ­დეგ კი 500 ლარს და მეტს, რაში - არა­ვინ არ იცის და ამის გამო მოხ­და კონ­ფლიქ­ტი მათ შო­რის. პრო­ფე­სორ­მა მი­თხრა, რომ მისი თან­მხლე­ბი პირი ფი­ზი­კუ­რად და­ზი­ან­და კონ­ფლიქ­ტი­სას. მან სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებს ავ­ტო­მო­ბი­ლის ნო­მე­რიც მი­ა­წო­და", - ჰყვე­ბა "ტვ პირ­ველ­თან" ოთო აბე­სა­ძე.

შსს-ს მომ­ხდა­რის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია ჯერ არ გა­უვრცე­ლე­ბია.

ambebi.ge