"უნდათ ცალ-ცალკე წავიდნენ, უნდათ ერთად, უნდათ თვითმფრინავით ან წყალქვეშა ნავით, უმჯობესია ცურვით, ამას უკვე ფასი აღარ აქვს, ეს არის "მკვდარზე ვენოკი“ - გუბაზ სანიკიძე - კვირის პალიტრა

"უნდათ ცალ-ცალკე წავიდნენ, უნდათ ერთად, უნდათ თვითმფრინავით ან წყალქვეშა ნავით, უმჯობესია ცურვით, ამას უკვე ფასი აღარ აქვს, ეს არის "მკვდარზე ვენოკი“ - გუბაზ სანიკიძე

უკ­რა­ი­ნა ყვე­ლა ქვე­ყა­ნამ მო­ი­ა­რა, ქარ­თვე­ლე­ბი ბო­ლოს ჩა­დი­ან, ჩვენ იქ პირ­ვე­ლი­ვე დღეს უნდა ვყო­ფი­ლი­ყა­ვით, ეს არა­ფერ­ში წე­რია, ხალ­ხში არის გა­მო­ნათ­ქვა­მი: "მკვდარ­ზე ვე­ნო­კი“ - აი ასე არის ეს, - ასე აფა­სებს ოპო­ზი­ცი­ო­ნე­რი პო­ლი­ტი­კო­სი გუ­ბაზ სა­ნი­კი­ძე სა­ქარ­თვე­ლოს დე­ლე­გა­ცი­ის უკ­რა­ი­ნა­ში ჩას­ვლის სა­კითხს "პა­ლიტ­რა­ნი­უ­სის“ გა­და­ცე­მა "თა­ვი­სუ­ფალ სტუ­დი­ა­ში".

გუ­ბაზ სა­ნი­კი­ძის თქმით, სა­ქარ­თვე­ლოს დე­ლე­გა­ცი­ის უკ­რა­ი­ნა­ში ჩას­ვლას ფასი უკვე აღარ აქვს, მა­შინ, რო­დე­საც აფ­რი­კის ქვეყ­ნებ­მაც კი მო­ი­ა­რეს უკ­რა­ი­ნა.

"უკვე არა­ნა­ი­რი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აღარ აქვს, უნ­დათ ცალ-ცალ­კე წა­ვიდ­ნენ, უნ­დათ ერ­თად წა­ვიდ­ნენ, უნ­დათ თვითმფრი­ნა­ვით, უნ­დათ წყალ­ქვე­შა ნა­ვით და უმ­ჯო­ბე­სია, ცურ­ვით თუ წავ­ლენ. ამას უკვე მნიშ­ვნე­ლო­ბა აღარ აქვს. უკ­რა­ი­ნა მო­ი­ა­რა ყვე­ლა ქვე­ყა­ნამ, ქარ­თვე­ლე­ბი ჩა­დი­ან ბო­ლოს. ჩვენ იქ, პირ­ვე­ლი­ვე დღეს უნდა ვყო­ფი­ლი­ყა­ვით და პირ­ვე­ლი­ვე დღი­დან უნდა გა­მოგ­ვე­ხა­ტა[სო­ლი­და­რო­ბა]. ეს არა­ფერ­ში წე­რია. ხალ­ხში არის ასე­თი გა­მო­ნათ­ქვა­მი: "მკვდარ­ზე ვე­ნო­კი“ - აი ასე არის ეს. გინ­და ჩა­სუ­ლან, გინ­და ნუ ჩა­სუ­ლან, გინ­და ერ­თად წა­სუ­ლან, ცალ­ცალ­კე. ბო­დი­ში და ვის ახა­ტი­ათ სა­ერ­თოდ. უკვე ჩვენ­თვი­საც აღარ არის ეს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი. ბუ­ნებ­რი­ვია, მე­დია ყვე­ლა­ფერს უნდა აშუ­ქებ­დეთ და ეს თქვე­ნი მო­ვა­ლე­ო­ბაა, მაგ­რამ ამას ქვეყ­ნის­თვის არა­ნა­ი­რი მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს, არც კარ­გი და არც ცუდი. უკ­რა­ი­ნე­ლე­ბი ზრდი­ლო­ბი­ა­ნი ხალ­ხია, მაგ­რამ ჩვენ, რა­ტომ­ღაც გვგო­ნია, რომ უკ­რა­ი­ნას ჩვენს მეტი პრობ­ლე­მა არ აქვს და პი­რო­ბებს უყე­ნე­ბენ, რა­ღა­ცებს უგ­ზავ­ნი­ან, ის მოხ­სე­ნი, ის და­ნიშ­ნე - ჯან­ზე ვერ არი­ან. სა­ერ­თოდ, ჩვენ სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი გვაქვს, მარ­ტო ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას არა, ქვე­ყა­ნა­საც, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­საც. ასე­ვე თავი კიტ­რე­ბი გვგო­ნია და სა­ერ­თოდ არა­ფერს წარ­მო­ვად­გენთ. არ­ცერთ სე­რი­ო­ზულ პრო­ცეს­ში აღარ ვმო­ნა­წი­ლე­ობთ, ქვე­ყა­ნა გა­მორ­თუ­ლია, მთლი­ა­ნად გა­თი­შუ­ლია. აწი, თუ უნ­დათ წა­ვიდ­ნენ და თუ უნ­დათ, ნუ წავ­ლენ. ამას ფასი უკვე აღარ აქვს, აფ­რი­კის ქვეყ­ნებ­მა მო­ი­ა­რეს უკ­რა­ი­ნა“, - გა­ნა­ცხა­და გუ­ბაზ სა­ნი­კი­ძემ.