ვინ იყო ბიჭი, რომელიც წყნეთში პოლიციელის იარაღიდან გასროლას ემსხვერპლა და რა დეტალებს ასაჯაროებს მომხდარის შესახებ საგამოძიებო სამსახური - კვირის პალიტრა

ვინ იყო ბიჭი, რომელიც წყნეთში პოლიციელის იარაღიდან გასროლას ემსხვერპლა და რა დეტალებს ასაჯაროებს მომხდარის შესახებ საგამოძიებო სამსახური

გუ­შინ, ღა­მის სა­ა­თებ­ში, წყნეთ­ში პო­ლი­ცი­ე­ლის ია­რა­ღი­დან გას­რო­ლას ახალ­გაზ­რდა მა­მა­კა­ცის სი­ცო­ცხლე ემსხვერ­პლა. შსს-ს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ძვე­ლი თბი­ლი­სის სამ­მარ­თვე­ლოს უფ­როს დე­ტექ­ტივს სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი ია­რა­ღი­დან შემ­თხვე­ვით გა­უ­ვარ­და, რის შე­დე­გა­დაც 30 წლამ­დე მა­მა­კა­ცი გარ­და­იც­ვა­ლა. გარ­დაც­ვლი­ლი ზუკა გვე­ლე­სი­ა­ნია. სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვი კი - და­კა­ვე­ბუ­ლი.

სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რი გან­მარ­ტავს, რა ვი­თა­რე­ბა­ში გა­უ­ვარ­და წყნეთ­ში პო­ლი­ცი­ელს ია­რა­ღი, რა­საც ახალ­გაზ­რდა მა­მა­კა­ცის სი­ცო­ცხლე ემსხვერ­პლა.სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სის კოკა კა­ცი­ტა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, შემ­თხვე­ვის ად­გილ­ზე გა­მო­ცხა­დე­ბი­სას პო­ლი­ცი­ელ­მა, სა­ვა­რა­უ­დო და­ნა­შა­ულ­ში მხი­ლე­ბუ­ლი ახალ­გაზ­რდა მა­მა­კა­ცი შე­ბო­ჭა, რა დრო­საც მას გა­უ­ვარ­და ია­რა­ღი­დან, რა­საც ახალ­გაზ­რდა მა­მა­კა­ცის გარ­დაც­ვა­ლე­ბა მოჰ­ყვა. ამის შე­სა­ხებ მან დღეს გა­მარ­თულ ბრი­ფინგზე გა­ნა­ცხა­და.

“გუ­შინ, წყნეთ­ში ახალ­გაზ­რდა მა­მა­კა­ცის სი­ცო­ცხლის გა­უფრ­თხი­ლებ­ლო­ბით მოს­პო­ბის ფაქ­ტზე, სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის მიერ და­კა­ვე­ბულ იქნა ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს თბი­ლი­სის პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ძვე­ლი თბი­ლი­სის მე-4 სამ­მარ­თვე­ლოს უფ­რო­სი დე­ტექ­ტი­ვი. საქ­მე­ზე ამ­ჟა­მად მო­პო­ვე­ბუ­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბით, მათ შო­რის თვითმხილ­ვე­ლი მოწ­მე­ე­ბის მიერ მო­წო­დე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით დგინ­დე­ბა, რომ 2022 წლის 18 აპ­რილს, სა­ღა­მოს სა­ა­თებ­ში, თბი­ლი­სის პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ძვე­ლი თბი­ლი­სის მე-4 სამ­მარ­თვე­ლოს უფ­რო­სი და ამა­ვე სამ­მარ­თვე­ლოს დე­ტექ­ტი­ვი, სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი მან­ქა­ნით გა­და­ად­გილ­დე­ბოდ­ნენ წყნე­თის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, რა დრო­საც სამ­მარ­თვე­ლოს უფ­როსს მო­ბი­ლურ ტე­ლე­ფონ­ზე გა­დას­ცეს ლადო გუ­დი­აშ­ვი­ლის ქუ­ჩის მიმ­დე­ბა­რედ ნარ­კო­ტი­კუ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბის შე­საძ­ლო უკა­ნო­ნოდ შე­ძე­ნა-შე­ნახ­ვის ფაქ­ტის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია. შემ­თხვე­ვის ად­გილ­ზე გა­მო­ცხა­დე­ბი­სას მათ დახ­ვდათ გა­ჩე­რე­ბუ­ლი ტაქ­სი, რომ­ლის სი­ახ­ლო­ვეს ახალ­გაზ­რდა მა­მა­კა­ცი მი­წა­ში რა­ღა­ცას ეძებ­და. გააგრძელეთ კითხვა