ვინ არის ირაკლი კობახიძის პროფესორი მეუღლე - "ოცნების" ლიდერის ოჯახი და ქონებრივი დეკლარაცია (ფოტოები) - კვირის პალიტრა

ვინ არის ირაკლი კობახიძის პროფესორი მეუღლე - "ოცნების" ლიდერის ოჯახი და ქონებრივი დეკლარაცია (ფოტოები)

"ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" თავ­მჯდო­მა­რე ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძე წლე­ბია, რაც აქ­ტუ­ა­ლუ­რო­ბას არ კარ­გავს. ის ერთ-ერ­თია "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" წევ­რებს შო­რის, რო­მე­ლიც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ფა­ვო­რი­ტად დარ­ჩა. მას ხში­რად აკ­რი­ტი­კებს ოპო­ზი­ცია და თა­ვა­დაც ხში­რად გა­მო­ირ­ჩე­ვა სკან­და­ლუ­რი გან­ცხა­დე­ბე­ბით.

თი­ნე­ი­ჯე­რო­ბა­ში მუ­სი­კა­ზე და გი­ტა­რა­ზე შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი პო­ლი­ტი­კო­სი, გრძელ ვარ­ცხნი­ლო­ბას ვერ შე­ე­ლია და ამი­ტომ მისი თმა, პატ­რონ­თან ერ­თად, ხში­რად ხდე­ბა კრი­ტი­კის ობი­ექ­ტი.

ქო­ნებ­რი­ვი დეკ­ლა­რა­ცია

პო­ლი­ტი­კოს­მა დეკ­ლა­რა­ცია 2022 წლია იან­ვარ­ში შე­ავ­სო. ჰყავს პრო­ფე­სო­რი მე­უღ­ლე ნა­ტა­ლია მო­წო­ნე­ლი­ძე და ორი ვაჟი, გი­ორ­გი და ნიკო. კო­ბა­ხი­ძის დეკ­ლა­რა­ცი­ა­ში ვკი­თხუ­ლობთ, რომ 2016 წელს თბი­ლის­ში წყნე­თის გზატ­კე­ცილ­ზე აჩუ­ქეს 20 კვ.მ. ავ­ტო­ფა­რე­ხი და 157.8 კვ. მ. ბინა, ამა­ვე მი­სა­მარ­თზე. უმ­რავ­ლე­სო­ბის ლი­დერ­მა 2020 წელს Mercedes-Benz Sclass-ის მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მან­ქა­ნა 20 000 დო­ლა­რად შე­ი­ძი­ნა.

ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძე და მისი ოჯა­ხის წევ­რე­ბი არ ფლო­ბენ ფა­სი­ან ქა­ღალ­დებს. დეკ­ლა­რა­ცი­ის შევ­სე­ბის დროს პო­ლი­ტი­კო­სის ან­გა­რიშ­ზე თი­ბი­სი ბან­კში 60 ათა­სი დო­ლა­რი ირი­ცხე­ბო­და, საკ­რე­დი­ტო ბა­რათ­ზე კი - 1104.52 ლარი.

ნა­ტა­ლია მო­წო­ნე­ლი­ძეს "სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კი" სა­ხელ­ფა­სო ან­გა­რიშ­ზე ჰქონ­და 283,94 ლარი, თი­ბი­სი ბან­კის სა­ხელ­ფა­სო ან­გა­რიშ­ზე - 2144,5 ლარი.

2021 სას­წავ­ლო წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ რო­გორც ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სორ­მა სა­ხელ­ფა­სო სარ­გოს სა­ხით 13989,6 ლარი მი­ი­ღო, ხოლო პარ­ლა­მენ­ტში მუ­შა­ო­ბის პე­რი­ოდ­ში, ერთი წლის მან­ძილ­ზე - 63 580,32 ლარი.

მე­უღ­ლე - ნა­ტა­ლია მო­წო­ნე­ლი­ძე

დეკ­ლა­რა­ცი­ის მი­ხედ­ვით, ნა­ტა­ლია მო­წო­ნე­ლი­ძე სსიპ სა­ჯა­რო და კერ­ძო თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის სა­ა­გენ­ტოს თავ­მჯდო­მა­რის მო­ად­გი­ლეა, სა­დაც ბოლო ერთი წლის მან­ძილ­ზე ხელ­ფა­სის სა­ხით 48 851,74 ლარი მი­ი­ღო. მო­წო­ნე­ლი­ძე ასე­ვე ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რია და 2021 წლის მან­ძილ­ზე ხელ­ფა­სის სა­ხით 11 472 ლარი და­ე­რი­ცხა. განაგრძეთ კითხვა და იხილეთ ფოტოები