"გიორგიმ გაიკეთა ოპერაცია და ყველაზე რთული ეტაპი გავიარეთ" - რას წერს გიორგი გილიგაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მისი და - კვირის პალიტრა

"გიორგიმ გაიკეთა ოპერაცია და ყველაზე რთული ეტაპი გავიარეთ" - რას წერს გიორგი გილიგაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მისი და

მომ­ღე­რა­ლი გი­ორ­გი გი­ლი­გაშ­ვი­ლი, რო­მელ­საც სა­ზო­გა­დო­ე­ბა თა­ვი­სი ცნო­ბი­ლი ფრა­ზით, "ჩემ­მა მზემ" კარ­გად იც­ნობს, სიმ­სივ­ნეს ებ­რძვის. ცოტა ხნის წინ გი­ორ­გიმ ოპე­რა­ცია გა­ი­კე­თა და მისი მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ მი­სი­ვე და, ნუცა ინ­ფორ­მა­ცი­ას "ფე­ის­ბუ­ქის" პი­რად გვერ­დზე აქ­ვეყ­ნებს.

"მე­გობ­რე­ბო, ბევ­რი მწერთ და აქ გი­პა­სუ­ხებთ ღვთის წყა­ლო­ბით, გი­ორ­გიმ გა­ი­კე­თა ოპე­რა­ცია და ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი ეტა­პი გა­ვი­ა­რეთ კარ­გად.

დაგ­ვრჩა შემ­დე­გი ეტა­პი სხი­ვუ­რი თე­რა­პია, რო­მელ­საც ამ დღე­ებ­ში გა­ი­კე­თებს და სა­ბო­ლო­ოდ და­ვა­მარ­ცხებთ სიმ­სივ­ნეს. ძა­ლი­ან დიდი მად­ლო­ბა ყვე­ლას კე­თი­ლი სურ­ვი­ლე­ბის­თვის და ლოც­ვის­თვის. ყვე­ლას გი­სურ­ვებთ ჯან­მრთე­ლო­ბას და უფრო მეტ სიყ­ვა­რულს ერ­თმა­ნე­თის მი­მართ", - წერს ნუცა გი­ლი­გაშ­ვი­ლი.

nucagiligashvili-41596-1650441715.jpg