"მამა დაიბადა ქუთაისში. იქ მყავს ნათესავები" - გმირობის სიმბოლოდ ქცეული "აზოვსტალის" ქართველი დირექტორი: რა არის ცნობილი ენვერ ცქიტიშვილზე - კვირის პალიტრა

"მამა დაიბადა ქუთაისში. იქ მყავს ნათესავები" - გმირობის სიმბოლოდ ქცეული "აზოვსტალის" ქართველი დირექტორი: რა არის ცნობილი ენვერ ცქიტიშვილზე

გა­ე­როს გე­ნე­რა­ლურ­მა მდი­ვან­მა რუ­სეთ-უკ­რა­ი­ნის ომში მო­ნა­წი­ლე მხა­რე­ებს "სა­აღ­დგო­მო მშვი­დო­ბის“ დამ­ყა­რე­ბა 21 აპ­რი­ლი­დან მარ­თლმა­დი­დებ­ლურ სა­აღ­დგო­მო კვი­რამ­დე სთხო­ვა. გუ­ტი­ე­რე­შის თქმით, ცე­ცხლის შე­წყვე­ტა უკ­რა­ი­ნის რა­ი­ო­ნე­ბი­დან უფრო მეტი ადა­მი­ა­ნის ევა­კუ­ი­რე­ბას შე­უ­წყობ­და ხელს, ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებს კი და­შა­ვე­ბულ­თათ­ვის დახ­მა­რე­ბის გა­წე­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემ­და. უკ­რა­ი­ნა აღ­ნიშ­ნულ წი­ნა­და­დე­ბას და­ე­თან­ხმა, თუმ­ცა რუ­სეთ­მა შე­თა­ვა­ზე­ბას უა­რით უპა­სუ­ხა. შე­დე­გად ოკუ­პან­ტი ქვე­ყა­ნა სა­აღ­დგო­მო დღე­ებ­შიც მას­შტა­ბურ შე­ტე­ვებს ახორ­ცი­ე­ლებ­და უკ­რა­ი­ნის აღ­მო­სავ­ლეთ ნა­წილ­ში. კრემ­ლის მტკი­ცე­ბით, მათი კონ­ტრო­ლის ქვეშ მო­ექ­ცა გმი­რი ქა­ლა­ქი მა­რი­უ­პო­ლი, თუმ­ცა დამ­პყრო­ბე­ლი აღი­ა­რებს, რომ მი­უ­ხე­და­ვად გა­ნუ­წყვე­ტე­ლი და­ბომბვი­სა, ვერ შეძ­ლეს ფო­ლა­დის სად­ნო­ბი ქარ­ხნის "აზოვსტა­ლის“ აღე­ბა, რომ­ლის კა­ტა­კომ­ბებ­ში ქა­ლა­ქის მცვე­ლებ­თან ერ­თად, მშვი­დო­ბი­ა­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბაც იმ­ყო­ფე­ბა.

"აზოვსტა­ლის“ მე­ტა­ლურ­გი­უ­ლი კომ­ბი­ნა­ტი ერთ-ერთი უდი­დე­სი იყო ევ­რო­პა­ში. იგი ჯერ კი­დევ 1933 წელს ამოქ­მედ­და და ათა­სო­ბით ტონა თუ­ჯის ჩა­მოს­ხმას­თან ერ­თად, სა­ტან­კო ჯავ­შნის ფი­ლებ­საც ამ­ზა­დებ­და.

1941 წლის ოქ­ტომ­ბრი­დან 1943 წლის სექ­ტემ­ბრამ­დე "აზოვსტა­ლი“ გერ­მა­ნე­ლე­ბის მიერ იყო ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი.

დღეს უკვე, ფაქ­ტობ­რი­ვად, გა­ნად­გუ­რე­ბუ­ლი "აზოვსტა­ლის“ მე­ტა­ლურ­გი­უ­ლი კომ­ბი­ნა­ტის, რო­მე­ლიც ცნო­ბილ უკ­რა­ი­ნელ ოლი­გარ­ქს - რი­ნატ ახ­მე­ტოვს ეკუთ­ვნის, გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი ენ­ვერ ცქი­ტიშ­ვი­ლია.

ვინ არის ქარ­თვე­ლი, რომ­ლის დამ­სა­ხუ­რე­ბაც არის, რომ "აზოვსტა­ლის" ბუნ­კერ­მა არა­ერ­თი მა­რი­უპ­ლე­ლის გა­დარ­ჩე­ნა შეძ­ლო?ენ­ვერ ომა­რის ძე ცქი­ტიშ­ვი­ლი და­ი­ბა­და 1961 წლის 15 ნო­ემ­ბერს, ლუ­განსკის მხა­რე­ში. ვი­კი­პე­დი­ა­ში ის მოხ­სე­ნი­ე­ბუ­ლია, რო­გორც პო­ლი­ტი­კო­სი და მე­ნე­ჯე­რი, ის იყო უკ­რა­ი­ნის სა­ხალ­ხო დე­პუ­ტა­ტი 2002- 2006 წლებ­ში. 2011 წლი­დან კი "აზოვსტა­ლის“ გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რია.

"ტე­ლე­კომ­პა­ნია "ფორ­მუ­ლის­თვის" მი­ცე­მულ ინ­ტერ­ვი­უ­ში ორი­ო­დე დღის წინ მან გა­ნა­ცხა­და:

"წარ­მო­შო­ბით ქარ­თვე­ლი ვარ, მამა და­ი­ბა­და ქუ­თა­ის­ში. იქ მყავს ნა­თე­სა­ვე­ბი. ბავ­შვო­ბა­ში ვის­ვე­ნებ­დი ხოლ­მე ქუ­თა­ი­სის ახ­ლოს, ერთ ულა­მა­ზეს ად­გი­ლას, სა­დაც ახლა ცხოვ­რო­ბენ ბიძა, ბი­ძის ცოლი, ბი­ძაშ­ვი­ლე­ბი და მათი შვი­ლე­ბი..."

რამ­დე­ნი­მე დღის წინ მან ინ­ტერ­ვიუ მის­ცა "მა­რი­უ­პო­ლის ტე­ლე­ვი­ზი­ას“, რო­მელ­შიც ისა­უბ­რა, რო­გორც შექ­მნილ ვი­თა­რე­ბა­ზე, ისე ქარ­ხნის მო­მა­ვალ­ზე,

"მა­რი­უ­პო­ლი ბოლო 8 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში იყო ფრონ­ტის­პი­რა ქა­ლა­ქი, მაგ­რამ ვე­რა­ვინ წარ­მო­ად­გენ­და, რომ რუ­სუ­ლი არ­მია შე­ეც­დე­ბო­და მი­წის პი­რი­დან მის წაშ­ლას. ომის პირ­ვე­ლი­ვე დღი­დან ქარ­ხნის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა ექ­სტრე­მა­ლურ პი­რო­ბებ­ში იღებ­და ქარ­ხნის გა­ჩე­რე­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას, რათა ეკო­ლო­გი­უ­რი საფრ­თხე აგ­ვე­ცი­ლე­ბი­ნა თა­ვი­დან და ჩვენ ეს შევ­ძე­ლით. წარ­მო­ე­ბის დიდი ნა­წი­ლი ომის და­წყე­ბი­დან 3 დღე­ში შე­ჩერ­და, სრუ­ლად კი ქარ­ხა­ნა უკვე 5 დღე­ში გა­ვა­ჩე­რეთ“, - გა­ნა­ცხა­და მან.

"შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ არა, რომ ქარ­ხა­ნა აღ­დგეს და მუ­შა­ო­ბა გა­ნაგ­რძოს მას მერე, რაც უკ­რა­ი­ნა გა­ი­მარ­ჯვებს?" - ჟურ­ნა­ლის­ტის ამ შე­კი­თხვას ცქი­ტიშ­ვილ­მა ასე უპა­სუ­ხა:

"დიახ, შე­საძ­ლე­ბე­ლია. ჩვენ ტექ­ნი­კუ­რად ისე მა­ღალ დო­ნე­ზე შევ­ძე­ლით ქარ­ხნის გა­ჩე­რე­ბა, რომ მისი აღ­დგე­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა. ამ უმ­ძი­მეს დღე­ებ­ში ადა­მი­ა­ნე­ბი მო­დი­ოდ­ნენ სრო­ლე­ბის, და­ბომბვის ქვეშ და მუ­შა­ობ­დნენ, აგ­რე­სი­ის პირ­ვე­ლი­ვე დღე­ებ­ში ჩვენ ვხვდე­ბო­დით, რომ ეს ასე უცებ არ მორ­ჩე­ბო­და და რომ ომის შე­დე­გე­ბი წარ­მო­ე­ბის­თვის უმ­ძი­მე­სი იქ­ნე­ბო­და. ჩვე­ნი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი გმი­რე­ბი არი­ან... რი­გი­თი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი, სა­წარ­მო­თა უფ­რო­სე­ბი, კომ­ბი­ნა­ტის კუთ­ვნი­ლი სას­წრა­ფო დახ­მა­რე­ბის მან­ქა­ნე­ბით ქა­ლაქ­ში დაჭ­რი­ლებს აგ­რო­ვებ­დნენ და ქარ­ხნის თავ­შე­სა­ფარ­ში მიჰ­ყავ­დათ. მე მყავს თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი, რომ­ლებ­მაც ოჯა­ხე­ბი გა­იყ­ვა­ნეს ქა­ლა­ქი­დან და უკან მობ­რუნ­დნენ, რომ მო­ხა­ლი­სე­ე­ბად ემუ­შა­ვათ და ქა­ლა­ქის მო­სახ­ლე­ო­ბას დახ­მა­რე­ბოდ­ნენ. მინ­და, ვუ­თხრა ჩემს თა­ნამ­შრომ­ლებს, მე­გობ­რე­ბო, მე ვა­მა­ყობ, რომ თქვენს გვერ­დით ვმუ­შა­ობ­დი, ვიდ­რე ცო­ცხა­ლი ვიქ­ნე­ბი, ამა­ზე ვი­ლა­პა­რა­კებ ყვე­ლას­თან... გა­ჩუ­მე­ბა არ შე­მიძ­ლია მათ გმი­რო­ბა­ზე, არას­დროს ვი­ფიქ­რებ­დი, რომ ეს ახალ­გაზ­რდა, ინ­ტე­ლი­გენ­ტი ადა­მი­ა­ნე­ბი ამ­დენს შეძ­ლებ­დნენ, ჩემ­მა ერ­თმა თა­ნამ­შრო­მელ­მა კო­მერ­ცი­უ­ლი გან­ყო­ფი­ლე­ბი­დან, მე­ტად ზრდილ­მა და კე­თილ­შო­ბილ­მა ახალ­გაზ­რდამ 34-ზე მეტი ადა­მი­ა­ნი გა­მოყ­ვა­ნა მა­რი­უ­პო­ლი­დან, მარ­ტომ, სა­კუ­თა­რი მან­ქა­ნით", - ამ­ბობს ცქი­ტიშ­ვი­ლი ინ­ტერ­ვი­უ­ში.

ინ­ტერ­ნეტ­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი მა­სა­ლე­ბის მი­ხედ­ვით, მას მე­უღ­ლე და ერთი ქა­ლიშ­ვი­ლი ჰყავს, რო­მე­ლიც 2013 წელს გა­თხო­ვი­ლა. ბავ­შვო­ბის წლებ­ში გა­ტა­ცე­ბუ­ლი ყო­ფი­ლა ფეხ­ბურ­თით და ფეხ­ბურ­თე­ლო­ბა­საც აპი­რებ­და. უკვე მოზ­რდი­ლო­ბა­ში კი მის უდი­დეს გა­ტა­ცე­ბად წიგ­ნე­ბი და მათი მათი შეგ­რო­ვე­ბა იქცა. ის ბიბ­ლი­ო­ფი­ლია, რომ­ლის ბიბ­ლი­ო­თე­კაც 2014 წლამ­დე უკ­რა­ი­ნის სამ სა­უ­კე­თე­სო კერ­ძო კო­ლექ­ცი­ა­ში შე­დი­ო­და. ის არა­ერთ უიშ­ვი­ა­თეს გა­მო­ცე­მას აერ­თი­ა­ნებს, რო­მელ­თაც თა­ვი­სი ის­ტო­რია აქვთ. თა­ვად ენ­ვერ ცქი­ტიშ­ვი­ლი კი უკ­რა­ი­ნის უახ­ლო­ე­სი დი­ა­დი ის­ტო­რი­ის ნა­წი­ლად უკვე იქცა. წაიკითხეთ სრულად