პუტინის ქალიშვილის ჩაშლილი იუბილე დუბაიში და 4 წლით უმცროსი "ბოიფრენდი" - კვირის პალიტრა

პუტინის ქალიშვილის ჩაშლილი იუბილე დუბაიში და 4 წლით უმცროსი "ბოიფრენდი"

პუ­ტინ­მა უფ­როს ქა­ლიშ­ვილს რუ­სე­თის და­ტო­ვე­ბა აუკ­რძა­ლა. რუ­სუ­ლი მე­დი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მა­რია ვო­რონ­ცო­ვას უცხო­ეთ­ში და­ბა­დე­ბის დღის აღ­ნიშ­ვნა მე­გო­ბარ ბი­ჭთან ერ­თად უნ­დო­და... ჟურ­ნა­ლის­ტებ­მა გა­არ­კვი­ეს, რომ მა­რია ვო­რონ­ცო­ვას 37-ე და­ბა­დე­ბის დღის აღ­ნიშ­ვნა ერთ-ერთ "მე­გობ­რულ ქვე­ყა­ნა­ში", სა­ვა­რა­უ­დოდ, დუ­ბა­ი­ში სურ­და.

ვო­რონ­ცო­ვას მე­გო­ბა­რი ბიჭი 33 წლის ევ­გე­ნი ნა­გორ­ნია. მე­დი­ა­ში წე­რენ, რომ პუ­ტინ­მა შვილს სა­ზღვარ­გა­რეთ ფრე­ნა აუკ­რძა­ლა, რად­გან ეში­ნია, რომ შე­საძ­ლოა ის რუ­სეთ­ში აღარ დაბ­რუნ­დეს.

"პუ­ტინ­მა კა­ტე­გო­რი­უ­ლი უა­რით გა­ის­ტუმ­რა შვი­ლი და მისი უსაფრ­თხო­ე­ბა გა­აძ­ლი­ე­რა. ჩვე­ნი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, პრე­ზი­დენ­ტის უფ­რო­სი ქა­ლიშ­ვი­ლი რუ­სეთ­ში დაბ­რუ­ნე­ბას აღარ გეგ­მავ­და", - ნათ­ქვა­მია რუ­სუ­ლი ტე­ლეგ­რა­მის არ­ხის General SVR გან­ცხა­დე­ბა­ში, რო­მე­ლიც კრემ­ლის წყა­რო­ზე დაყ­რდნო­ბით გავ­რცელ­და.

ევ­გე­ნის გაც­ნო­ბამ­დე მა­რია და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლი იყო ნი­დერ­ლან­დე­ბის მო­ქა­ლა­ქე ჟო­რიტ ფა­ა­სენ­ზე და სა­ზღვარ­გა­რეთ ცხოვ­რობ­და, მაგ­რამ ქმარ­თან და­შო­რე­ბის შემ­დეგ მოს­კოვ­ში ცხოვ­რობს. მა­რი­ას ჰყავს ვაჟი, რო­მე­ლიც ახ­ლა­ხან რვა წლის გახ­და. ფა­ა­სენს რუ­სულ სა­ხელ­მწი­ფო კორ­პო­რა­ცი­ებ­სა და კომ­პა­ნი­ებ­ში, რომ­ლე­ბიც ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნის "შიდა წრის" წევ­რებს ეკუთ­ვნით, ეკა­ვა მა­ღა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბე­ბი. თუმ­ცა ფა­ა­სე­ნი ახლა უარ­ყოფს რა­ი­მე სა­ხის ურ­თი­ერ­თო­ბას რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის ქა­ლიშ­ვილ­თან.

ჯერ კი­დევ ომის და­წყე­ბამ­დე მა­რია ვო­რონ­ცო­ვა მდი­და­რი უცხო­ე­ლე­ბის­თვის სან­ქტ-პე­ტერ­ბურ­გის მახ­ლობ­ლად სა­მე­დი­ცი­ნო ცენ­ტრის აშე­ნე­ბას გეგ­მავ­და, მაგ­რამ ომის შემ­დეგ მშე­ნებ­ლო­ბა გა­ი­ყი­ნა.

ტრა­დი­ცი­უ­ლად, პუ­ტი­ნის ქა­ლიშ­ვი­ლე­ბის შე­სა­ხებ ძა­ლი­ან ცო­ტაა ცნო­ბი­ლი. სა­კუ­თა­რი ვი­ნა­ო­ბის და­სა­მა­ლად, მა­რია და კა­ტე­რი­ნა სხვა­დას­ხვა გვა­რე­ბი­თაც კი ცხოვ­რობ­დნენ, მაგ­რამ მე­დი­ის­თვის დიდი ხა­ნია ცნო­ბი­ლი გახ­და, ვინ იყ­ვნენ და რა თა­ნამ­დე­ბო­ბე­ბი ეკა­ვათ მათ.

მა­რია ვო­რონ­ცო­ვას უმ­ცრო­სი დის­გან გან­სხვა­ვე­ბით უფრო მე­ტად იც­ნობ­და რუ­სუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა. ის ხში­რად გა­მო­დი­ო­და ტე­ლე­ვი­ზი­ით, რო­გორც სა­მე­დი­ცი­ნო ექ­სპერ­ტი. განაგრძეთ კითხვა და იხილეთ ფოტოები