"დე­პუ­ტა­ტის პო­ლი­ტი­კუ­რი კა­რი­ე­რის ათ­ვლა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" მოს­ვლის შემ­დეგ იწყე­ბა" - არჩილ თალაკვაძის აპოლიტიკური ცხოვრება და ქონებრივი დეკლარაცია - კვირის პალიტრა

"დე­პუ­ტა­ტის პო­ლი­ტი­კუ­რი კა­რი­ე­რის ათ­ვლა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" მოს­ვლის შემ­დეგ იწყე­ბა" - არჩილ თალაკვაძის აპოლიტიკური ცხოვრება და ქონებრივი დეკლარაცია

ქარ­თვე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სი და ყო­ფი­ლი პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რე არ­ჩილ თა­ლაკ­ვა­ძე ოზურ­გეთ­ში და­ი­ბა­და. დე­პუ­ტა­ტის პო­ლი­ტი­კუ­რი კა­რი­ე­რის ათ­ვლა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" მოს­ვლის შემ­დეგ იწყე­ბა. თა­ლაკ­ვა­ძეს ჰყავს მე­უღ­ლე ქე­თე­ვან ბუ­ბუ­ტე­იშ­ვი­ლი და ორი ქა­ლიშ­ვი­ლი, ელე და ანა ბე­ატ­რის თა­ლაკ­ვა­ძე­ე­ბი.

პო­ლი­ტი­კოს­მა დეკ­ლა­რა­ცია გა­სუ­ლი წლის სექ­ტემ­ბერ­ში შე­ავ­სო. ქე­თე­ვან ბუ­ბუ­ტე­იშ­ვი­ლი ფლობს მსუ­ბუქ ავ­ტო­მან­ქა­ნას BMW X5-ს, რო­მე­ლიც გაც­ვლით აქვს შე­ძე­ნი­ლი, ამ შემ­თხვე­ვა­ში მყიდ­ველს 11400 დო­ლა­რი და­მა­ტე­ბით გა­და­უ­ხა­და.

რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, თა­ლაკ­ვა­ძე მო­ტო­მოყ­ვა­რუ­ლია. 2016 წელს მო­ტო­სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბა Harley-Davidson 8000 დო­ლა­რად შე­ი­ძი­ნა. არ­ჩილ თა­ლაკ­ვა­ძის მფლო­ბე­ლო­ბა­შია 1971 წელს გა­მო­სუ­ლი მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მან­ქა­ნა Volkswagen, რო­მე­ლიც 2021 წელს 4300 დო­ლა­რად შე­ი­ძი­ნა.

დეკ­ლა­რა­ცი­ის შევ­სე­ბის დროს, არ­ჩილ თა­ლაკ­ვა­ძეს თი­ბი­სი ბან­კი სა­ხელ­ფა­სო ან­გა­რიშ­ზე ჰქონ­და 5812,9 ლარი, ქე­თე­ვან ბუ­ბუ­ტე­იშ­ვილს თი­ბი­სი ბან­კის სა­ხელ­ფა­სო ან­გა­რიშ­ზე - 988,07 ლარი.

ქე­თე­ვან ბუ­ბუ­ტე­იშ­ვი­ლი წლე­ბია, რაც პი­ა­რი­სა და კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის სფე­რო­ში მუ­შა­ობს. ამ­ჟა­მად სა­ქარ­თვე­ლოს ფი­ნანსთა სა­მი­ნის­ტრო პიარ-კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტია, სა­დაც ერთი წლის მან­ძილ­ზე ხელ­ფა­სის სა­ხით 37 432 ლარი მი­ი­ღო. გააგრძელეთ კითხვა და იხილეთ ფოტოები