ნიკოლოზ ცისკარიძეს პუტინის მხარდაჭერა დაუფასეს - ქართველი ბალერონი რუსულ რეიტინგულ გადაცემაში მაქსიმ გალკინს ჩაანაცვლებს - კვირის პალიტრა

ნიკოლოზ ცისკარიძეს პუტინის მხარდაჭერა დაუფასეს - ქართველი ბალერონი რუსულ რეიტინგულ გადაცემაში მაქსიმ გალკინს ჩაანაცვლებს

რუ­სე­თის პირ­ვე­ლი არ­ხის რე­ი­ტინ­გუ­ლი გა­და­ცე­მის "ამა­ღა­მის" ("სე­გოდ­ნია ვე­ჩე­რომ") წამ­ყვანს მაქ­სიმ გალ­კინს, ნი­კო­ლოზ ცის­კა­რი­ძე შეც­ვლის. ინ­ფორ­მა­ცი­ას ამის შე­სა­ხებ რუ­სუ­ლი მე­დია ავ­რცე­ლებს.

გალ­კინს გა­და­ცე­მა მას შემ­დეგ და­ა­ტო­ვე­ბი­ნეს, რაც მან სა­ჯა­როდ ისა­უბ­რა უკ­რა­ი­ნა­ში მიმ­დი­ნა­რე ომის შე­სა­ხებ და ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნი გა­აკ­რი­ტი­კა. რუსი ტე­ლეჟურ­ნა­ლის­ტი მა­რია ბორ­ზუ­ნო­ვა ანო­ნი­მურ წყა­რო­ზე დაყ­რდნო­ბით ამ­ბობს, რომ გალ­კინ­თან კონ­ტრაქ­ტის გა­წყვე­ტა პირ­და­პირ კავ­შირ­შია ომის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო გა­მოს­ვლებ­თან. თუმ­ცა, ამის შე­სა­ხებ არხს ოფი­ცი­ა­ლუ­რად კო­მენ­ტა­რი არ გა­უ­კე­თე­ბია.

უკ­რა­ი­ნა­ში რუ­სე­თის შეჭ­რის დღი­დან მაქ­სიმ გალ­კი­ნი რუ­სე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას აკ­რი­ტი­კებს და სის­ხლისღვრის შე­წყვე­ტის­კენ მო­უ­წო­დებს. კონ­ფლიქ­ტის ფონ­ზე მან და მის­მა მე­უღ­ლემ, მომ­ღე­რალ­მა ალა პუ­გა­ჩო­ვამ რუ­სე­თი და­ტო­ვეს. ისი­ნი ახლა ის­რა­ელ­ში ცხოვ­რო­ბენ. რამ­დე­ნი­მე დღის წინ გალ­კინ­მა ვი­დე­ო­ში გა­ნა­ცხა­და, რომ მისი კონ­ცერ­ტე­ბი­დან შე­მო­სუ­ლი თან­ხის ნა­წილს უკ­რა­ი­ნე­ლი ბავ­შვე­ბის დახ­მა­რე­ბის ფონდში გა­და­რი­ცხავს.

გალ­კი­ნი არ არის ერ­თა­დერ­თი წამ­ყვა­ნი, რო­მე­ლიც ომის და­წყე­ბის შემ­დეგ ეთე­რი­დან გა­უ­ჩი­ნარ­და. "პირ­ველ­მა არ­ხმა" შე­წყვი­ტა ვლა­დი­მერ პოზ­ნე­რი­სა და ივან ურ­გან­ტის გა­და­ცე­მე­ბის გაშ­ვე­ბაც. პირ­და­პირ ეთერ­ში აღარ გა­დის გა­და­ცე­მა "რა? სად? რო­დის?". მე­დია წერს, რომ პრო­ექ­ტი მო­თა­მა­შე­ე­ბის დიდ­მა ნა­წილ­მა და­ტო­ვა და ექ­ვსი გუნ­დი­დან მხო­ლოდ ორი დარ­ჩა. ასე­ვე ტე­ლე­წამ­ყვან­მა ალექ­სან­დრე გუ­რე­ვიჩ­მა გა­ავ­რცე­ლა გან­ცხა­დე­ბა, რომ მისი გა­და­ცე­მის "ას ერ­თის" ყვე­ლა ეპი­ზო­დი ჩა­წე­რი­ლი იყო სა­ო­მა­რი მოქ­მე­დე­ბე­ბის და­წყე­ბამ­დე. ასე­ვე ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი სერ­გეი ბრი­ლე­ვი გა­უ­ჩი­ნარ­და ცენ­ტრა­ლუ­რი არ­ხი­დან. ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ვერ­სი­ით, ის გრძელ­ვა­დი­ა­ნი მივ­ლი­ნე­ბით გა­ემ­გზავ­რა ქვეყ­ნი­დან. (გაგრძელება)