"მთა­ვა­რი სირ­თუ­ლე იყო ის, რომ ფილმში ინ­დუ­რად ვსა­უბ­რობ... როლებზე ჩემი გოგონების გადაღებული ვიდეოებით დამამტკიცეს“ - კვირის პალიტრა

"მთა­ვა­რი სირ­თუ­ლე იყო ის, რომ ფილმში ინ­დუ­რად ვსა­უბ­რობ... როლებზე ჩემი გოგონების გადაღებული ვიდეოებით დამამტკიცეს“

თაკო ტა­ბა­ტა­ძეს 4 შვი­ლის დე­დო­ბა წარ­მა­ტე­ბულ სამ­სა­ხი­ო­ბო კა­რი­ე­რა­ში ხელს არ უშ­ლის. ქარ­თვე­ლი მსა­ხი­ო­ბი ბოლო წლებ­ში რამ­დე­ნი­მე უცხო­ურ ფილმში გა­და­ი­ღეს. ამ­ბობს, რომ ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი ინ­დუ­რად და ირა­ნუ­ლად სა­უ­ბა­რი აღ­მოჩ­ნდა. რო­ლე­ბი დრა­მა­ტუ­ლია და გა­და­ღე­ბე­ბი სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნებ­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და. წარ­მა­ტე­ბა უკვე მო­ვი­და, ინ­დო­ე­ლი მა­ყუ­რე­ბე­ლი მის მიერ გან­სა­ხი­ე­რე­ბულ მარ­ტო­ხე­ლა დე­დას ოვა­ცი­ე­ბით შეხ­ვდა...

- თაკო, რო­გორ ხარ, რო­გორ არი­ან შენი გო­გო­ნე­ბი?

- მად­ლო­ბა, კარ­გად. აქ­ტი­უ­რი და სა­ინ­ტე­რე­სო გა­ზა­ფხუ­ლი გვაქვს. ჩემი უმ­ცრო­სი გო­გო­ნა პირ­ვე­ლად მი­ვიყ­ვა­ნეთ ბაღ­ში და ახლა შე­გუ­ე­ბის ეტაპ­ზე ვართ. ძა­ლი­ან მოს­წონს იქა­უ­რო­ბა, მაგ­რამ მა­ინც უნდა, რომ ახ­ლოს ვყავ­დეთ, ამი­ტომ ამ ეტაპ­ზე ერ­თად დავ­დი­ვართ ბაღ­ში, უფ­რო­სე­ბი და­დი­ან ხატ­ვა­ზე, ტან­ვარ­ჯიშ­ზე, მუ­სი­კა­ზე, სკო­ლა­შიც საკ­მა­ოდ დატ­ვირ­თუ­ლი რე­ჟი­მი აქვთ. ასე რომ, ვე­ლო­დე­ბით ზა­ფხუ­ლის არ­და­დე­გებს.

- ახალ პრო­ექ­ტზე ვი­სა­უბ­როთ, ინ­დურ ფილმში გა­და­გი­ღეს რო­გორც ფო­ტო­ე­ბი­დან მივ­ხვდი. რო­გორ მოხ­ვდი, შენი რო­ლის შე­სა­ხებ მოგ­ვი­ყე­ვი...

- საკ­მა­ოდ დიდი კას­ტინ­გი ჩა­ტარ­და. ჩემი პერ­სო­ნა­ჟი არის ქალი, დედა, ჩრდი­ლო­ეთ ინ­დო­ე­თი­დან, რო­მე­ლიც ად­გი­ლობ­რივ ბა­ზარ­ში მუ­შა­ობს და ზრდის თა­ვის პა­ტა­რა გო­გო­ნას.

- სად მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და გა­და­ღე­ბე­ბი, პრო­ექ­ტზე დაწ­ვრი­ლე­ბით რომ მოგ­ვიყ­ვე, რო­დის გა­მო­ვა ეკ­რან­ზე ფილ­მი....

- გა­და­ღე­ბე­ბი რამ­დე­ნი­მე ქვე­ყა­ნა­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და, მათ შო­რის, სა­ქარ­თვე­ლო­შიც. ინ­დურ კი­ნო­თე­ატ­რებ­ში უკვე შედ­გა ამ ფილ­მის პრე­მი­ე­რა უდი­დე­სი წარ­მა­ტე­ბით. ფილმში თა­მა­შობს ძა­ლი­ან ცნო­ბი­ლი ინ­დო­ე­ლი მსა­ხი­ო­ბი, ვი­ჯეი, რომ­ლის ეკ­რა­ნებ­ზე გა­მო­ჩე­ნას ყო­ველ­თვის გა­მორ­ჩე­უ­ლი ინ­ტე­რე­სით ელო­დე­ბა ინ­დო­ე­ლი მა­ყუ­რე­ბე­ლი.

- რა გა­გი­ჭირ­და ყვე­ლა­ზე მე­ტად გა­და­ღე­ბე­ბის პრო­ცე­სი­დან, მარ­ტი­ვი როლი არ ჩანს...

- მთა­ვა­რი სირ­თუ­ლე იყო ის, რომ ფილმში ინ­დუ­რად ვსა­უბ­რობ. ეს ჩემ­თვის დიდი გა­მოწ­ვე­ვა იყო, იმი­ტომ რომ ტექ­სტი უმოკ­ლეს დრო­ში უნდა მო­მემ­ზა­დე­ბი­ნა ინ­ტო­ნა­ცი­უ­რი სი­ზუს­ტით. საკ­მა­ოდ დრა­მა­ტუ­ლი ფი­ნა­ლუ­რი სცე­ნა მქონ­და, რო­მე­ლიც სამ­სა­ხი­ო­ბო ოს­ტა­ტო­ბის თვალ­საზ­რი­სით, ისე­დაც დიდ რე­სურსს მო­ი­თხოვ­და. მი­ხა­რია, რომ ჩემ­მა სცე­ნებ­მა ინ­დო­ე­ლი მა­ყუ­რებ­ლის დიდი მო­წო­ნე­ბა და­იმ­სა­ხუ­რა.

- თაკო, რამ­დე­ნი­მე თვის წინ ფეხ­ზე ოპე­რა­ცი­აც გა­ი­კე­თე, ახლა რო­გორ ხარ, რო­გორ ჩა­ი­ა­რა რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის პრო­ცეს­მა.

- საკ­მა­ოდ რთუ­ლი იყო რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის პრო­ცე­სი, რო­მე­ლიც ახ­ლაც გრძელ­დე­ბა. დღე­ში 2-3 სა­ა­თი მუდ­მი­ვად სა­ჭი­როა ვარ­ჯი­ში სა­ნამ ბო­ლომ­დე აღ­დგე­ბა კუნ­თე­ბის ტო­ნუ­სი, მაგ­რამ სამ­წუ­ხა­როდ ვერ ვა­ხერ­ხებ ყო­ველ­თვის. იხილეთ სრულად