კრემლში კადიროვის დაბლოკვა დაიწყეს - პუტინის გარემოცვის დიდი დაპირისპირება ჩეჩნეთის ლიდერთან: "როგორც ჩანს, "რუსეთის მეფე" მართლა ცუდად არის - კვირის პალიტრა

კრემლში კადიროვის დაბლოკვა დაიწყეს - პუტინის გარემოცვის დიდი დაპირისპირება ჩეჩნეთის ლიდერთან: "როგორც ჩანს, "რუსეთის მეფე" მართლა ცუდად არის

რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის ფა­ვო­რიტ რამ­ზან კა­დი­როვს, უკ­რა­ი­ნის ომ­თან და­კავ­ში­რე­ბით აზ­რის გა­მოთ­ქმა, ვი­დე­ოს ჩა­წე­რა, მი­მარ­თვა და ინ­ტერ­ნეტ­ში გავ­რცე­ლე­ბა, მხო­ლოდ კრემ­ლის ნე­ბარ­თვის შემ­დეგ შე­ეძ­ლე­ბა.

ამის შე­სა­ხებ ekhokavkaza.com წერს, რომ­ლის მა­უ­წყებ­ლო­ბაც კრემ­ლმა რუ­სეთ­ში ომის და­წყე­ბი­დან მა­ლე­ვე დაბ­ლო­კა.

მა­თი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, რამ­დე­ნი­მე რუ­სულ გა­მო­ცე­მას სრუ­ლად აეკ­რძა­ლა ჩეჩ­ნე­თის ლი­დე­რის ფრა­ზე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა. ამის შე­სა­ხებ რუ­სუ­ლი გა­მო­ცე­მა "Проект" იუ­წყე­ბა. ად­გი­ლობ­რი­ვი ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის თქმით, "გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა კრემლში რამ­ზან კა­დი­რო­ვი­სა და დმიტ­რი პეს­კო­ვის, ასე­ვე უკ­რა­ი­ნას­თან მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის დე­ლე­გა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლის ვლა­დი­მირ მე­დინ­სკის შო­რის არ­სე­ბუ­ლი კონ­ფლიქ­ტის შემ­დეგ მი­ი­ღეს, რომ­ლის შე­სა­ხე­ბაც ТАСС ანო­ნი­მუ­რად აც­ნო­ბეს".

"Проект" -ის წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა რუ­სულ გა­მო­ცე­მას აც­ნო­ბა, რომ კა­დი­რო­ვის გან­ცხა­დე­ბე­ბი მე­დი­ის­თვის ხელ­მი­საწ­ვდო­მი იქ­ნე­ბა მხო­ლოდ ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბის ნე­ბარ­თვის შემ­დეგ. მი­სი­ვე ცნო­ბით, კა­დი­რო­ვი ერ­თა­დერ­თი მა­ღალ­ჩი­ნო­სა­ნია, რომ­ლის გან­ცხა­დე­ბებ­საც ცენ­ზუ­რის გავ­ლა მო­უ­წევს.

kadirov-putin.jpg

გა­მო­ცე­მა Кавказ.Реалии-ის ანა­ლი­ზის თა­ნახ­მად, უკ­რა­ი­ნის ომის და­წყე­ბის­თა­ნა­ვე, კა­დი­როვს ფე­დე­რა­ლუ­რი ტე­ლე­ვი­ზი­ე­ბი ძა­ლი­ან დიდ ყუ­რა­დღე­ბას უთ­მობ­დნენ.

3 მა­ისს, კა­დი­როვ­მა ვლა­დი­მირ პუ­ტინს "მე­ო­რე ეტა­პის" და­წყე­ბის­კენ მო­უ­წო­და, რათა ე.წ. სამ­ხედ­რო სპე­ცო­პე­რა­ცია უკ­რა­ი­ნის მთელ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი­ყო. მი­სი­ვე თქმით, რუ­სულ არ­მი­ას ელ­ვი­სე­ბუ­რად უნდა აეღო კი­ე­ვი, ხარ­კო­ვი და ხერ­სო­ნი.

ekhokavkaza.com-ის ცნო­ბით, ბრი­ტა­ნულ­მა სა­ინ­ფორ­მა­ციო სა­ა­გენ­ტო Reuters-მა და­ი­წყო მას­შტა­ბუ­რი გა­მო­ძი­ე­ბა ბუ­ჩა­ში მშვი­დო­ბი­ა­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის მა­სობ­რივ მკვლე­ლო­ბებ­ზე, რო­მე­ლიც იმ პე­რი­ოდ­ში მოხ­და, რო­დე­საც ქა­ლა­ქი რუ­სუ­ლი არ­მი­ის მიერ იყო ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი.

ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის­გან მი­ღე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ი­სა და მო­პო­ვე­ბუ­ლი დო­კუ­მენ­ტე­ბის თა­ნახ­მად, კი­ე­ვის ოლ­ქში სამ­ხედ­რო და­ნა­შა­უ­ლებ­ში ჩეჩ­ნე­თი­დან გაწ­ვე­უ­ლი სამ­ხედ­რო­ე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა იკ­ვე­თე­ბა.

ამა­ზე მი­ა­ნიშ­ნებს თა­ვად სამ­ხედ­რო­ე­ბის მიერ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ვი­დე­ო­ე­ბი. სა­ა­გენ­ტოს ცნო­ბით, ბუ­ჩა­ში, სულ ცოტა სამი და­ნა­ყო­ფი მოქ­მე­დებ­და, რო­მელ­თაც რამ­ზან კა­დი­როვ­თან მუდ­მი­ვი კავ­ში­რი ჰქონ­დათ. (გაგრძელება)