რას ამბობს ედუარდ სააკაშვილი ციხეში მამის მონახულების შემდეგ? - კვირის პალიტრა

რას ამბობს ედუარდ სააკაშვილი ციხეში მამის მონახულების შემდეგ?

"რაც მა­მა­ჩე­მი და­ა­კა­ვეს, რამ­დენ­ჯერ­მე მქონ­და მისი ნახ­ვის შან­სი. სამ­წუ­ხა­როდ, ყო­ვე­ლი ნახ­ვი­სას მისი მდგო­მა­რე­ო­ბა უა­რეს­დე­ბა, რაც ძა­ლი­ან რთუ­ლი და მტკივ­ნე­უ­ლი სა­ყუ­რე­ბე­ლია.

მე, რო­გორც მის შვილს და გი­უ­ლის, რო­გორც მის დე­დას, გვინ­და, რომ და­ვეხ­მა­როთ, რა­ი­მე გა­ვა­კე­თოთ, მაგ­რამ ვართ სრუ­ლი­ად უძ­ლუ­რე­ბი, არაფ­რის უფ­ლე­ბა არ გვაქვს მის მკურ­ნა­ლო­ბას­თან მი­მარ­თე­ბით. ერ­თა­დერ­თი, ვი­საც რა­მის გა­კე­თე­ბა შე­უძ­ლია, არის სა­ხელ­მწი­ფო, მას აქვს პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა მის ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე", - ამის შე­სა­ხებ ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის შვილ­მა ედუ­არდ სა­ა­კაშ­ვილ­მა რუს­თა­ვის მე-12 პე­ნი­ტენ­ცი­უ­რი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის და­ტო­ვე­ბის შემ­დეგ სა­ა­კაშ­ვი­ლის კლი­ნი­კა "ვი­ვა­მედ­ში" გა­დაყ­ვა­ნა­ზე სა­უბ­რი­სას გა­ნა­ცხა­და.

"ინტერპრესნიუსი"