რას პასუხობს ვალერი მელაძე ინფორმაციას, რომ ძმებმა რუსეთი სამუდამოდ დატოვეს - კვირის პალიტრა

რას პასუხობს ვალერი მელაძე ინფორმაციას, რომ ძმებმა რუსეთი სამუდამოდ დატოვეს

ვა­ლე­რი მე­ლა­ძე "ინ­სტაგ­რა­მის" სა­კუ­თარ გვერ­დზე უარ­ყოფს ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რომ პრო­დი­უ­სერ ძმას­თან კონ­სტან­ტი­ნე მე­ლა­ძეს­თან ერ­თად რუ­სე­თი და­ტო­ვა.

მომ­ღე­რალ­მა მე­დი­ა­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი სტა­ტი­ი­დან "სქ­რინ­შო­ტი" გა­მო­აქ­ვეყ­ნა, სა­დაც წე­რია, რომ ისი­ნი ემიგ­რა­ცი­ა­ში წა­ვიდ­ნენ.

"ძმებ­მა მე­ლა­ძე­ებ­მა დღეს სა­მუ­და­მოდ და­ტო­ვეს რუ­სე­თი და საფ­რან­გეთ­ში წა­ვიდ­ნენ. ვა­ლე­რი მე­ლა­ძემ ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის თვალ­წინ დაწ­ვა რუ­სე­თის სა­ხალ­ხო არ­ტის­ტის სერ­თი­ფი­კა­ტი და სხვა "ქა­ღალ­დე­ბი", - ვკი­თხუ­ლობთ ფო­ტო­ზე.

მე­ლა­ძემ აღ­ნიშ­ნა, რომ ეს ინ­ფორ­მა­ცია ყალ­ბია... ყვე­ლა და­ზუს­ტე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია მხო­ლოდ მისი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი არ­ხე­ბით გავ­რცელ­დე­ბა.

მარ­თა­ლია, რუ­სე­თი არ და­უ­ტო­ვე­ბია, მაგ­რამ ცოტა ხნის წინ მე­ლა­ძემ უარი თქვა თურ­ქეთ­ში სა­კონ­ცერ­ტო ტურ­ნე­ზე, სა­დაც ერთ-ერთ სას­ტუმ­რო­ე­ბის ქსელ­ში ზა­ფხულ­ში რუსი ტუ­რის­ტე­ბის­თვის უნდა ემ­ღე­რა. ამ ტურ­ნე­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა­ზე ასე­ვე უარი თქვა კონ­სტან­ტი­ნე მე­ლა­ძის მე­უღ­ლემ ვერა ბრეჟნე­ვამ და მომ­ღე­რალ­მა ანი ლო­რაკ­მა.

მას შემ­დეგ, რაც ვა­ლე­რი მე­ლა­ძემ პუ­ტი­ნის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო გან­ცხა­დე­ბე­ბი გა­ა­კე­თა და უკ­რა­ი­ნა­ში მიმ­დი­ნა­რე ომი დაგ­მო, რუ­სებ­მა შავ სი­ა­ში შე­იყ­ვა­ნეს. გა­უქ­მდა მომ­ღერ­ლის კონ­ცერ­ტე­ბი და კონ­ტრა­ტ­ქე­ბი, რომ­ლე­ბიც და­დე­ბუ­ლი ჰქონ­და სხვა­დას­ხვა კომ­პა­ნი­ებ­თან.

რუ­სუ­ლი მე­დია წერ­და, რომ შე­საძ­ლოა მშობ­ლი­ურ ქა­ლაქ ბა­თუმ­ში დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი­ყო, თუმ­ცა ვა­ლე­რი მე­ლა­ძე ისევ რუ­სეთ­ში რჩე­ბა და კორ­პო­რა­ტი­ულ სა­ღა­მო­ებ­ზე გა­მოს­ვლას აგ­რძე­ლებს. რაც შე­ე­ხე­ბა მის ძმას კონ­სტან­ტი­ნე მე­ლა­ძეს, მისი ად­გილ­სამ­ყო­ფე­ლი მე­დი­ის­თვის უც­ნო­ბია. ცნო­ბი­ლი კომ­პო­ზი­ტო­რი ომის და­წყე­ბის დროს კი­ევ­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და და რო­გორც მისი მე­უღ­ლე ვერა ბრეჟნე­ვა წერ­და, რუ­სულ ბომ­ბებს კორ­პუ­სებ­ში მო­წყო­ბილ სპე­ცი­ა­ლურ თავ­შე­საფ­რებ­ში ემა­ლე­ბო­და.

ambebi.ge