"მზე ისეთივე არ არის, როგორც ადრე... ცა ისეთი აღარ არის" - ლიზა იასკო მიხეილ სააკაშვილზე, ომზე და უკრაინაზე - კვირის პალიტრა

"მზე ისეთივე არ არის, როგორც ადრე... ცა ისეთი აღარ არის" - ლიზა იასკო მიხეილ სააკაშვილზე, ომზე და უკრაინაზე

უკ­რა­ი­ნა­ში ომის და­წყე­ბი­დან ასი დღე გავიდა. ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით მსოფ­ლიო მე­დი­ა­ში უამ­რა­ვი შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი სტა­ტია გა­მოქ­ვეყ­ნდა.

გა­და­ტა­ნილ მძი­მე დღე­ებ­ზე, რო­მე­ლიც აქამ­დე გრძელ­დე­ბა სა­უბ­რო­ბენ უკ­რა­ი­ნე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი, მათ შო­რის რა­დას დე­პუ­ტა­ტე­ბი და უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტი, ვო­ლო­დი­მირ ზე­ლენ­სკი, რო­მელ­მაც ვი­დე­ოც ჩა­წე­რა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მი­მარ­თა.

მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მე­უღ­ლე ლიზა იას­კო ვო­ლო­დი­მირ ზე­ლენ­სკის მთავ­რო­ბას წარ­მო­ად­გენს. ის სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ომის მძი­მე დღე­ებს იხ­სე­ნებს და წერს, რომ ყო­ველ­დღე ელის მშვი­დო­ბას, ასე­ვე მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის თა­ვი­სუფ­ლე­ბას.

ლიზა იას­კო:

"ომის 100 დღე, ეს არის ტკი­ვი­ლი, რო­მე­ლიც არა­სო­დეს და­გა­ვი­წყდე­ბა. და ძნე­ლია ამის გად­მო­ცე­მა. ჩვენ არა­სო­დეს ვიქ­ნე­ბით ისე­თი, რო­გო­რიც ომამ­დე ვი­ყა­ვით.

ამ 100 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში იმ­დე­ნი რა­ღაც იყო, რომ 1%-ის სი­ტყვე­ბით გად­მო­ცე­მაც კი რთუ­ლია. ღირს კი?..

ყო­ველ დღე ველი ჩემს სახ­ლში მშვი­დო­ბას და მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის თა­ვი­სუფ­ლე­ბას და ჯან­მრთე­ლო­ბას.

ამის გა­რე­შე მზე ისე­თი­ვე არ არის, რო­გორც ადრე. ამის გა­რე­შე ცა ისე­თი აღარ არის.

უკ­რა­ი­ნე­ლე­ბი აგ­რე­სო­რის მიერ მი­ყე­ნე­ბულ სა­ში­ნელ ტრა­გე­დი­ას გა­ნიც­დი­ან. და ამის ლო­გი­კუ­რი ახ­სნა არ არ­სე­ბობს. და არ შე­იძ­ლე­ბა იყოს სხვა ვა­რი­ან­ტი, გარ­და ბრძო­ლა მშვი­დო­ბი­სა და ჩვე­ნი მი­წის­თვის.

ძალა ჩვენ და მშვი­დო­ბა!"- წერს იას­კო.