სტიქია გორში - დატბორილი ქუჩები: წყალი შევარდა საცხოვრებელი სახლების პირველ სართულზე (კადრები ადგილიდან) - კვირის პალიტრა

სტიქია გორში - დატბორილი ქუჩები: წყალი შევარდა საცხოვრებელი სახლების პირველ სართულზე (კადრები ადგილიდან)

ძლი­ერ­მა წვი­მამ და სე­ტყვამ გო­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი და­ა­ზა­რა­ლა. ხან­გრძლი­ვი წვი­მის შე­დე­გად წარ­მოქ­მნილ­მა ნი­აღ­ვრებ­მა ქა­ლა­ქის რამ­დე­ნი­მე მო­ნაკ­ვე­თი დატ­ბო­რა.

ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი ვი­თა­რე­ბა გორ­ში, წმინ­და წყლის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, ე.წ. ბა­რა­კე­ბის და­სახ­ლე­ბა­სა და კომ­ბი­ნა­ტის და­სახ­ლე­ბის ორ ლო­კა­ცი­ა­ზეა. ამას­თა­ნა­ვე, რამ­დე­ნი­მე ქუ­ჩა­ზე წყა­ლი შე­ვარ­და სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი სახ­ლე­ბის პირ­ველ სარ­თულ­ზე.

შიდა ქარ­თლის გუ­ბერ­ნა­ტო­რის მო­ვა­ლე­ო­ბის შემ­სრუ­ლებ­ლის, სი­მონ გუ­ლე­და­ნის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, გო­რის გარ­და რე­გი­ო­ნის სხვა მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებ­ში ძლი­ერ წვი­მას ანა­ლო­გი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბი არ შე­უქ­მნია.

"ინ­ტენ­სი­ურ­მა წვი­მამ და­ა­ზა­რა­ლა გო­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი. ძი­რი­თა­დად პრობ­ლე­მე­ბი შე­იქ­მნა გო­რის რამ­დე­ნი­მე უბან­ში. ინ­ტენ­სი­უ­რი წვი­მის შე­დე­გად წარ­მოქ­მნილ­მა ნი­აღ­ვრებ­მა დატ­ბო­რა რამ­დე­ნი­მე სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი სახ­ლის პირ­ვე­ლი სარ­თუ­ლი და ასე­ვე ეზო­ე­ბი. გააგრძელეთ კითხვა და იხილეთ ფოტო/ვიდეო მასალა