"არაა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ყვე­ლა უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში იღებ­დეს გა­ნათ­ლე­ბას...ხე­ლით შრო­მა ის­წავ­ლეთ, ჩა­დე­ქით ბა­ღებ­ში, ბოსტნებ­ში იმუ­შა­ვეთ..." - კვირის პალიტრა

"არაა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ყვე­ლა უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში იღებ­დეს გა­ნათ­ლე­ბას...ხე­ლით შრო­მა ის­წავ­ლეთ, ჩა­დე­ქით ბა­ღებ­ში, ბოსტნებ­ში იმუ­შა­ვეთ..."

"გარ­დე­ნი­ას" მფლო­ბე­ლი, ცნო­ბი­ლი მე­ბა­ღე ზურა შე­ვარ­დნა­ძე თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში გან­ვი­თა­რე­ბულ მოვ­ლე­ნებს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ეხ­მი­ა­ნე­ბა და წერს, რომ აუ­ცი­ლე­ბე­ლი არაა, ყვე­ლა უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში იღებ­დეს გა­ნათ­ლე­ბას.

"არაა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ყვე­ლა უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში იღებ­დეს გა­ნათ­ლე­ბას. პრო­ფე­სი­ე­ბი აით­ვი­სეთ, ხე­ლით შრო­მა ის­წავ­ლეთ, ჩა­დე­ქით ბა­ღებ­ში, ბოსტნებ­ში იმუ­შა­ვეთ..

ეგე­ბა გე­სი­ა­მოვ­ნოთ კი­დეც შე­დეგს რომ და­ი­ნა­ხავთ, თქვე­ნი ნაშ­რო­მის­გან მი­ღე­ბულ მო­სა­ვალს მი­ი­ღებთ. რად უნდა ამას ამ­დე­ნი ამ­ბა­ვი?!" - წერს შე­ვარ­დნა­ძე.