კიმ კარდაშიანმა მერლინ მონროს ლეგენდარული კაბა დააზიანა - კვირის პალიტრა

კიმ კარდაშიანმა მერლინ მონროს ლეგენდარული კაბა დააზიანა

ის­ტო­რი­უ­ლი კაბა, რო­მე­ლიც ლე­გენ­და­რულ მერ­ლინ მონ­როს 1962 წელს, აშშ-ის მა­შინ­დე­ლი პრე­ზი­დენ­ტის ჯონ კე­ნე­დის და­ბა­დე­ბის დღე­ზე ეცვა, და­ზი­ან­და.. სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ფო­ტო­ე­ბის მი­ხედ­ვით, კა­ბას მას შემ­დეგ მოს­წყდა მი­მაგ­რე­ბუ­ლი კრის­ტა­ლე­ბი, რაც ის კიმ კარ­და­ში­ან­მა, 2022 წლის Met Gala-ზე ჩა­იც­ვა.

კარ­და­ში­ან­მა ფიცი დადო, რომ კა­ბას ისე­თი­ვეს და­უბ­რუ­ნებ­და მუ­ზე­უმს, რო­გო­რიც მა­ნამ­დე იყო, თუმ­ცა რო­გორც ჩანს, პი­რო­ბა ვერ შე­ას­რუ­ლა.

იმის გამო, რომ მერ­ლი­ნის კაბა "ეროვ­ნულ სა­გან­ძუ­რა­დაა" აღი­ა­რე­ბუ­ლი, მას­ზე რა­ი­მე ცვლი­ლე­ბის შე­ტა­ნა აკ­რძა­ლუ­ლი იყო, კიმი იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და, კა­ბის მო­სარ­გე­ბად 8 კგ და­ეკ­ლო.

მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, რე­ა­ლი­თი შოუს ვარ­სკვლავს მა­ინც გა­უ­ჭირ­და ელ­ვის შეკ­ვრა და ამის გამო თეთ­რი ბეწ­ვის მო­საც­მე­ლით გა­მოჩ­ნდა წი­თელ ხა­ლი­ჩა­ზე.

"მო­ვი­სინ­ჯე და არ მო­მერ­გო. ეს რთუ­ლი გა­მოწ­ვე­ვა იყო, მაგ­რამ მე ის მი­ვი­ღე!“,- იხ­სე­ნებს კიმი იმ დღეს, როცა კაბა პირ­ვე­ლად ჩა­იც­ვა.

რე­ა­ლი­თი შოუს ვარ­სკვლავს მონ­როს კაბა მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე წუ­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში ეცვა. გააგრძელეთ კითხვა