ბა­თუმ­ში "ტვ პირ­ვე­ლის" ოპე­რა­ტორს თავს და­ესხნენ - კვირის პალიტრა

ბა­თუმ­ში "ტვ პირ­ვე­ლის" ოპე­რა­ტორს თავს და­ესხნენ

ბა­თუმ­ში "ტვ პირ­ვე­ლის" ოპე­რა­ტორს თავს და­ესხნენ. "ტვ პირ­ვე­ლის“ ოპე­რა­ტო­რის მურ­მან ზო­ი­ძის გან­ცხა­დე­ბით, ჩარ­თვის­თვის ემ­ზა­დე­ბო­და, რო­დე­საც რამ­დე­ნი­მე ახალ­გაზ­რდა მი­უხ­ლოვ­და, ჯერ სი­ტყვი­ე­რი, შემ­დეგ კი ფი­ზი­კუ­რი შე­უ­რა­ცხყო­ფა მი­ა­ყე­ნა.

“ჩარ­თვის­თვის ვემ­ზა­დე­ბო­დით, და­ი­ნა­ხეს ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ის მიკრო­ფო­ნი, სი­ტყვი­ე­რი და ფი­ზი­კუ­რი შე­უ­რა­ცხყო­ფა მო­მა­ყე­ნეს”,- გა­ნა­ცხა­და მურ­მან ზო­ი­ძემ.

ბა­თუ­მის ცენ­ტრა­ლურ პარკში მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი არი­ან სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვე­ბი. ფაქ­ტის თვითმხილ­ვე­ლე­ბი კი პო­ლი­ცი­ის გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში გა­მო­კი­თხვა­ზე იმ­ყო­ფე­ბი­ან.

"ინტერპრესნიუსი"