"ბიძინას ადგილზე ერთ მოკლე განცხადებას გავაკეთებდი “ქართული ოცნების” ლიდერებისთვის... " - რას წერს გია ხუხაშვილი - კვირის პალიტრა

"ბიძინას ადგილზე ერთ მოკლე განცხადებას გავაკეთებდი “ქართული ოცნების” ლიდერებისთვის... " - რას წერს გია ხუხაშვილი

ექ­სპერ­ტი გია ხუ­ხაშ­ვი­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში პოსტს აქ­ვეყ­ნებს, რომ­ლი­თაც ქვე­ყა­ნა­ში მიმ­დი­ნა­რე პო­ლი­ტი­კურ პრო­ცე­სებს ეხ­მი­ა­ნე­ბა.

"ბი­ძი­ნას ად­გილ­ზე ერთ მოკ­ლე გან­ცხა­დე­ბას გა­ვა­კე­თებ­დი “ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის” ლი­დე­რე­ბის­თვის, ვი­თომ ძა­ლი­ან რომ “წუ­ხან” მის კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე, სი­ნამ­დვი­ლე­ში კი სა­კუ­თარ­ზე: “ჩემო მე­გობ­რე­ბო, დიდი მად­ლო­ბა მხარ­და­ჭე­რის­თვის და ჩემი ღვაწ­ლის და­ფა­სე­ბის­თვის….მაგ­რამ, მინ­და გი­თხრათ, რომ თუ რამე კარ­გი გა­მი­კე­თე­ბია, ამას უან­გა­როდ, ქვეყ­ნის სიყ­ვა­რუ­ლით ვა­კე­თებ­დი და არა იმის­თვის, რომ გა­და­უხ­დე­ლი ვალი და­მე­დო სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის და მისი მო­მა­ვა­ლი გა­და­მე­ყო­ლე­ბი­ნა ამ ვალს. მე ჩემ თავს მივ­ხე­დავ, თქვენ თქვე­ნი­ვე ჩა­ქა­ქულს მი­ხე­დეთ”მგო­ნი, ჩა­ეთ­ვლე­ბო­და აქაც, იქაც და შო­რე­ულ მო­მა­ვალ­ში გაღ­მაც…" - წერს ექ­სპერ­ტი "ფე­ის­ბუქ­ში".