"ჩემმა უმცროსმა ბიჭმა, 5 წლის რომ იყო, დაიჩემა - ვიოლინო მიყიდეთო... ნაცისტებიც ასე არიან. დაკვრა არ იციან, მაგრამ ინსტრუქციას უგზავნიან" - რას წერს რობერტ სტურუა - კვირის პალიტრა

"ჩემმა უმცროსმა ბიჭმა, 5 წლის რომ იყო, დაიჩემა - ვიოლინო მიყიდეთო... ნაცისტებიც ასე არიან. დაკვრა არ იციან, მაგრამ ინსტრუქციას უგზავნიან" - რას წერს რობერტ სტურუა

რე­ჟი­სო­რი რო­ბერტ სტუ­რუა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში პოსტს აქ­ვეყ­ნებს.

"მო­გო­ნე­ბა. ჩემ­მა უმ­ცროს­მა ბიჭ­მა, 5 წლის რომ იყო და­ი­ჩე­მა - ვი­ო­ლი­ნო მი­ყი­დე­თო. სახ­ლში აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბა: დიდი მუ­სი­კო­სი გა­მო­ვა, მე­ნუ­ჰი­ნიო(თუ იცი­ან ქარ­თვე­ლებ­მა ვინ არის იე­გუ­დი!) პა­ტა­რა ბიჭს, ვი­ო­ლი­ნო­ზე რომ ოც­ნე­ბობ­და, ბო­ლოს და ბო­ლოს ვუ­ყი­დეთ პა­ტა­რა ვი­ო­ლი­ნო! გა­ხა­რე­ბულ­მა ისე მო­კი­და ხემს ხელი - გა­ვოც­დით, ამო­ი­დო პრო­ფე­სი­უ­ლად ინ­სტრუ­მენ­ტი ნი­კაპ ქვეშ, ბე­ბი­ას ცრემ­ლე­ბით და­ე­ნა­მა თვა­ლე­ბი, ვე­ლო­დე­ბით პა­გა­ნი­ნის “კაპ­რი­სით”რომ დაგ­ვატ­კბობს მო­ლო­დი­ნით აკან­კა­ლე­ბულ ოჯახს… მაგ­რამ პა­უ­ზის შემ­დეგ ანერ­ვი­უ­ლე­ბულ­მა ბიჭ­მა იკი­თხა: “კი, მაგ­რამ ინ­სტრუქ­ცია არ მოყ­ვა? მა­შინ ამიხ­სე­ნით, რო­გორ და­ვუკ­რა?!”

მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ყვე­ლა თა­მაშს ინ­სტრუქ­ცია მოყ­ვე­ბო­და! ნა­ცის­ტე­ბიც ასე არი­ან. დაკ­ვრა არ იცი­ან, მაგ­რამ ინ­სტრუქ­ცი­ას ან ამე­რი­კე­ლე­ბი, ან ევ­რო­პე­ლე­ბი და ან რუ­სე­ბი უგ­ზავ­ნი­ან, რო­გორ აუ­რიო შენი ქვე­ყა­ნა!" - წერს რე­ჟი­სო­რი "ფე­ის­ბუქ­ში".