"წინა ღამეს მივიღე მესიჯი მისგან... " - რას წერს ლუბა უსპენსკაია კბილაშვილზე, რომელსაც "უმცროს ძმას" უწოდებდა - კვირის პალიტრა

"წინა ღამეს მივიღე მესიჯი მისგან... " - რას წერს ლუბა უსპენსკაია კბილაშვილზე, რომელსაც "უმცროს ძმას" უწოდებდა

გუ­შინ, ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა 31 წლის მომ­ღერ­ლის ლე­ვან კბი­ლაშ­ვი­ლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბამ შეძ­რა. ახალ­გაზ­რდა შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი ბოლო წლე­ბი მოს­კოვ­ში მოღ­ვა­წე­ობ­და. რა გახ­და გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მი­ზე­ზი, ამ ეტაპ­ზე უც­ნო­ბია, რად­გან სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ვრცელ­დე­ბა ვი­დე­ო­ე­ბი, ლე­ვა­ნის კონ­ცერ­ტი­დან, რო­მე­ლიც წინა დღეს ჰქონ­და.

ლე­ვანს მე­გობ­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰქონ­და რუს მომ­ღე­რალ ლუბა უს­პენ­სკა­ი­ას­თან. რუსი ვარ­სკვლა­ვი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს, რომ ლე­ვა­ნი მის­თვის უმ­ცრო­სი ძმა იყო.

ლუბა უს­პენ­სკა­ია:

- დღეს დავ­კარ­გე ჩემი მე­გო­ბა­რი, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას ძმა, ახალ­გაზ­რდა, ნი­ჭი­ე­რი, პერ­სპექ­ტი­უ­ლი არ­ტის­ტი - ლე­ვან კბი­ლაშ­ვი­ლი... არ მჯე­რა, რომ ეს მოხ­და და ამ სი­ტყვებს ახლა ვწერ და ცრემ­ლე­ბი მომ­დის, რო­მე­ლიც ტე­ლე­ფო­ნის ეკ­რან­ზე ეცე­მა. ბო­ლოს, წინა ღა­მეს მი­ვი­ღე მის­გან მე­სი­ჯი და ვი­დეო მისი კონ­ცერ­ტი­დან, დღეს კი აღარ არის ცო­ცხა­ლი... ვერც ერთი სი­ტყვით ვერ აღვწერ ჩემს მწუ­ხა­რე­ბას... სი­ცა­რი­ე­ლეს... არ მჯე­რა, არ მჯე­რა, არ მჯე­რა... მშვი­დად გა­ნის­ვე­ნე ჩემო ან­გე­ლო­ზო. საყ­ვა­რე­ლო სა­მუ­და­მოდ...

ლუ­ბა­სა და ლე­ვა­ნის ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე რუ­სუ­ლი მე­დია ხში­რად წერ­და. მათი მე­გობ­რო­ბა არა­ერ­თხელ გახ­და ჭო­რე­ბის მი­ზე­ზი, რად­გან უს­პენ­სკა­ია არ მა­ლავ­და აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბას ახალ­გაზ­რდა შემ­სრუ­ლებ­ლის მი­მართ, მას "სა­ო­ცა­რი ბიჭი" და "ოქ­როს თევ­ზიც" კი უწო­და... კბი­ლაშ­ვი­ლი მომ­ღე­რალს პა­ტი­ვის­ცე­მით ეპყრო­ბო­და, თუმ­ცა ხაზ­გას­მით აღ­ნიშ­ნავ­და, რომ მათ შო­რის მეტი არა­ფე­რი იყო, - წერს რუ­სუ­ლი მე­დია.

13 თე­ბერ­ვალს სა­ქარ­თვე­ლო­ში სტუმ­რო­ბი­სას გა­და­ცე­მა­ში „სი­კე­თე მარ­ტი­ვია“ ლე­ვა­ნი ლუბა უს­პენ­სკა­ი­ას გაც­ნო­ბის დე­ტა­ლებს იხ­სე­ნებ­და. (გაგრძელება)