"იცნობდეთ ქვეყნის მოღალატეს... ის პირადად დადიოდა ბრიუსელში და სთხოვდა, რომ არ მოეცათ კანდიდატის სტატუსი" - პრემიერი სალომე სამადაშვილზე - კვირის პალიტრა

"იცნობდეთ ქვეყნის მოღალატეს... ის პირადად დადიოდა ბრიუსელში და სთხოვდა, რომ არ მოეცათ კანდიდატის სტატუსი" - პრემიერი სალომე სამადაშვილზე

სა­ქარ­თვე­ლის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა პლე­ნა­რულ სხდო­მა­ზე სა­ლო­მე სა­მა­დაშ­ვილს "ქვეყ­ნის მო­ღა­ლა­ტე" უწო­და.

მისი თქმით, სა­მა­დაშ­ვი­ლი პი­რა­დად და­დი­ო­და ბრი­უ­სელ­ში და ითხოვ­და, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სი არ მი­ე­ცათ.

"ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი და­დი­ოდ­ნენ ევ­რო­კავ­შირ­ში, ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტში და მავ­ნებ­ლუ­რად ექ­ცე­ოდ­ნენ ქვე­ყა­ნას. ამას ევ­რო­პე­ლი მე­გობ­რე­ბი მიყ­ვე­ბი­ან, ამ ადა­მი­ა­ნებს არ სურ­დათ, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს მი­ე­ღო კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სი.

"ნაც­მოძ­რა­ო­ბას" არ სურ­და და არ სურს, რომ ქვე­ყა­ნამ კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სი მი­ი­ღოს. ამას სრუ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით გე­უბ­ნე­ბით, ფაქ­ტებ­ზე დამ­ყა­რე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ებს ვუ­ზი­ა­რებ მო­ქა­ლა­ქე­ებს.

ახლა რაც შე­ე­ხე­ბა სა­ლო­მე სა­მა­დაშ­ვილს, იცის რომ მას­ზე უნდა გა­და­ვი­დე და ნერ­ვი­უ­ლობს, ის პი­რა­დად და­დი­ო­და ბრი­უ­სელ­ში და სთხოვ­და, რომ არ მო­ე­ცათ კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სი. იც­ნობ­დეთ ქვეყ­ნის მო­ღა­ლა­ტეს" - აღ­ნიშ­ნა ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა.

ნა­ხეთ ვი­დეო: