"ჩემი საქმის მთავარი მოწმე მიბოდიშებს და მაბარებს აღსარებებს" - ოთო აბესაძე შსს-სა და პროკურატურას მიმართავს - კვირის პალიტრა

"ჩემი საქმის მთავარი მოწმე მიბოდიშებს და მაბარებს აღსარებებს" - ოთო აბესაძე შსს-სა და პროკურატურას მიმართავს

ეკო­ნო­მის­ტი ოთო აბე­სა­ძე ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­სა და პრო­კუ­რა­ტუ­რას მი­მარ­თავს და კონ­კრე­ტუ­ლი პი­რის და­კი­თხვას ითხოვს. მისი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­უ­ბა­რია ზვი­ად ჩიხ­ლა­ძე­ზე, რო­მე­ლიც მისი საქ­მის მთა­ვა­რი მოწ­მე იყო.

"ჩემს საქ­მე­ში მთა­ვა­რი მოწ­მე და აგენტ პრო­ვო­კა­ტო­რი ზვი­ად ჩიხ­ლა­ძე და­კი­თხეთ ერთ წელ­ზე მე­ტია მაქვს მო­მარ­თვა გა­კე­თე­ბუ­ლი.ეს ადა­მი­ა­ნი მწერს და მი­რე­კავს. მა­ბა­რებს აღ­სა­რე­ბებს და მიხ­დის ბო­დიშს ანუ რა გა­მო­დის?

"ვი­საც ქრთა­მი მოვ­თხო­ვე (გავ­მარ­თლდი ქრთამ­ში) და ვინც მი­წერ­და და მე­მუ­შა­ვე­ბო­და ეხლა რა­ტომ მი­ბო­დი­შებს და ყვე­ბა ის­ტო­რი­ას?მე ვერ ჩა­ვუ­ტა­რებ გა­მო­კი­თხვას. მე­ტიც, სტა­ჟი­ან აგენტ-პრო­ვო­კა­ტორს არ და­ვე­ლა­პა­რა­კე­ბი მწერს, მი­რე­კავს, მი­ბო­დი­შებს და მა­ბა­რებს აღ­სა­რე­ბებს თუ რო­გორ და­ა­ვა­ლეს პრო­ვოკს­ცი­ის მო­წყო­ბა.

ვი­გინ­და­რა და აღ­ზე­ვე­ბუ­ლი მდა­ბიო ყო­ფი­ლი ჩი­ნოვ­ნი­კის პრო­ვო­კა­ცი­ის მსხვერ­პლი ვარ მისი აგენ­ტის ზვი­ა­დის ხე­ლით და გა­მო­კი­თხეთ ეს კაცი მწერს და მი­რე­კავს. რო­გორც სა­სა­მარ­თლო­ზე თქვა მუ­შა­ობს GWP - ს ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ა­ში არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ მო­ძებ­ნა" - წერს ოთო აბე­სა­ძე.

ცნო­ბის­თვის, მე­რი­ის ყო­ფი­ლი მა­ღალ­ჩი­ნო­სა­ნი ოთო აბე­სა­ძე ქრთა­მის აღე­ბის ბრალ­დე­ბით სუს-მა 2017 წელს და­ა­კა­ვა. გა­მო­ძი­ე­ბის თა­ნახ­მად, აბე­სა­ძემ მდი­ნა­რე მტკვარ­ზე, გარ­კვე­უ­ლი კონ­სტრუქ­ცი­ის აშე­ნე­ბის­თვის სა­ჭი­რო ნე­ბარ­თვის მი­სა­ღე­ბად და ნე­ბარ­თვის მი­ღე­ბამ­დე მშე­ნებ­ლო­ბის წარ­მო­ე­ბის მფარ­ვე­ლო­ბის სა­ნაც­ვლოდ მო­ქა­ლა­ქეს 3 ათა­სი დო­ლა­რი ქრთა­მის სა­ხით გა­მო­არ­თვა. იგი პა­ტიმ­რო­ბი­დან 2018 წლის იან­ვარ­ში გა­თა­ვი­სუფ­ლდა.

"ინტერპრესნიუსი"