"ეს "ცოლ-ქმარი" დაუძლურებული პრეზიდენტის განადგურებას ლამობს... ასეთი ტიპების ფონზე აღარ ჩანდა სააკაშვილის აღმშენებლობითი საქმეები" - რას წერს ჩარკვიანი? - კვირის პალიტრა

"ეს "ცოლ-ქმარი" დაუძლურებული პრეზიდენტის განადგურებას ლამობს... ასეთი ტიპების ფონზე აღარ ჩანდა სააკაშვილის აღმშენებლობითი საქმეები" - რას წერს ჩარკვიანი?

პარ­ტია "კა­ნო­ნი და სა­მარ­თლის" თავ­მჯდო­მა­რე თაკო ჩარ­კვი­ა­ნი გიგა ბო­კე­რი­ას და მისი მე­უღ­ლის, თა­მარ ჩერ­გო­ლიშ­ვი­ლის შე­სა­ხებ სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს. მისი თქმით, ბო­კე­რია-ჩერ­გო­ლე­იშ­ვი­ლი "ცი­ხე­ში და­უძ­ლუ­რე­ბულ პრე­ზი­დენ­ტის გა­ნად­გუ­რე­ბას ლა­მო­ბენ":

"ახლა ვუს­მენ­დი ტვ ეთერ­ში, ჩერ­გო­ლე­იშ­ვილ­მა ერ­თგვა­რი "ჩვე­უ­ლი ინ­ტო­ნა­ცი­ით და ანა­ლი­ზით" გა­ნა­ცხა­და, თურ­მე ჰოი სა­ოც­რე­ბა; რა­ტომ უნ­დო­და ხალ­ხს ცვლი­ლე­ბა და რა­ტომ გვჯე­რო­და რომ რა­ი­მეს გა­ა­კე­თებ­და ივა­ნიშ­ვი­ლი ანუ 2012 წელს რა­ტომ და­ი­ჯე­რა უმ­რავ­ლე­სო­ბამ, მათ შო­რის მე თა­მარ ჩარ­კვი­ან­მა. ნუ სა­ა­კაშ­ვი­ლით რომ და­ა­ვა­დე­ბუ­ლია ეს "ცოლ-ქმა­რი "და ცი­ხე­ში და­უძ­ლუ­რე­ბულ პრე­ზი­დენტს რომ მუ­დამ ქო­ლა­ვენ და მის გა­ნად­გუ­რე­ბას ლა­მო­ბენ ყვე­ლამ ვი­ცით და ვის­მენთ და ვუ­ყუ­რებთ დიდი ხა­ნია, მაგ­რამ ვინ­მემ აუხ­სნას იქ­ნებ ამ ქალს და "გა­ი­გოს" რო­გორ­მე, რომ ივა­ნიშ­ვი­ლი და სა­ერ­თოდ ზო­გა­დად 2012 წლის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ცვლი­ლე­ბა სწო­რედ რომ ამ "ცოლ-ქმრის" ბო­კე­რია-ჩერ­გოს და ამ ტი­პის "პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის" ფონ­ზე მოხ­და, აი "ესე­ნი" რომ იყ­ვნენ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში სწო­რედ მათი "ნა­მოქ­მე­და­რის " და ნა­ცოდ­ვი­ლა­რის შე­დე­გია, აი ცი­ხის ბუნ­ტი ( ელე­ნე თევ­დო­რა­ძის ჩვე­ნე­ბა ყვე­ლას გვახ­სოვს, ბო­კე­რი­ას პირ­და­პირ ხელი და­ა­დო ღია ეთერ­ში, დიახ ბო­კე­რი­ას და არა სხვას "ბო­კე­რია რომ არ ყო­ფი­ლი­ყო, რომ არ მო­სუ­ლი­ყი ყვე­ლა­ფე­რი მშვი­დად მი­დი­ო­დაო").

ისე­დაც არ დაგ­ვა­ვი­წყდეს რომ ბო­კე­რია კარ­გა ხანს უშიშ­რო­ე­ბის საბ­ჭოს მდი­ვა­ნი იყო, აი პრე­ზი­დენ­ტთან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი რომ უნდა მი­ე­ტა­ნა და რომ არ მიჰ­ქონ­და იმ თა­ნამ­დე­ო­ბა­ზე იყო სწო­რედ, ახლა ხომ დავ­რწმუნ­დით და ნათ­ლად ჩანს ყვე­ლა­ფე­რი, ახლა რომ სა­ა­კაშ­ვილს აბ­რა­ლე­ბენ სა­მარ­ცხვი­ნოდ ყვე­ლა­ფერს, ეს დღე­ვან­დე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა სწო­რედ იმ-სწო­რედ მათი სა­ზი­ზღრო­ბე­ბის ფონ­ზე მო­ვი­და - რა­საც სჩა­დი­ოდ­ნენ, სწო­რედ ამ ფონ­ზე ხალ­ხმა იო­ლად და­ი­ჯე­რა ცი­ხის დად­გმუ­ლი კად­რე­ბი სამ­წუ­ხა­როდ.

იქ­ნებ ვინ­მემ შე­ახ­სე­ნოს ამ "ქალ­ბა­ტონს" ვინ­მემ გა­ახ­სე­ნოს, რომ სულ­ხან მო­ლაშ­ვი­ლი სწო­რედ მას ადებ­და ხელს, სწო­რედ ბო­კე­რი­ას, იქ­ნებ შე­ახ­სე­ნოს ვინ­მემ ამ ქალს, ჟურ­ნა­ლისტ ირაკ­ლი იმ­ნა­იშ­ვილ­თან და­პი­რის­პი­რე­ბა ყოვ­ლად სა­მარ­ცხვი­ნო -და­ნა­შა­ულბ­რი­ვი ქმე­დე­ბა მისი მე­უღ­ლი­სა, რო­მე­ლიც თა­ნამ­დე­ბო­ბის პირი იყო მა­შინ, იქ­ნებ შე­ახ­სე­ნონ და აუხ­სნას ამ ქალს ვინ­მემ "დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლო­ბის მან­ტია მოს­ხმულს", რომ პო­ლი­ტი­კო­სი ( სულ რომ დამ­ნა­შა­ვედ თვლი­დეს მღვდელს სა­სუ­ლი­ე­რო პირს ან სა­ე­რო პირს, მო­ძღვა­რი იქ­ნე­ბა ეს თუ სხვა, და­კა­ვე­ბის ოპე­რა­ცი­ა­ში პი­რა­დად ,უშუ­ა­ლოდ არ უნდა მო­ნა­წი­ლე­ობ­დეს და ეკ­ლე­სი­ის კარს არ უნდა ამ­ტვრევ­დეს "გრუ­ზა­ვი­კით"-სატ­ვირ­თო­თი, არც ერთ შემ­თხვე­ვა­ში და ვინ მოთ­ვლის კი­დევ ....

ასე გა­ვაგ­რძე­ლებ უსას­რუ­ლოდ ამ "ტან­დე­მის " "გმი­რო­ბებს" და სა­ა­კაშ­ვი­ლის ჯი­ნა­ზე გან­ზრახ ჩა­დე­ნილ მზაკ­ვრო­ბებს პირ­ვე­ლო­ბის ჟი­ნით შე­პყრო­ბი­ლე­ბი­სა. ახლა კი­დევ უფრო ნათ­ლად სჩანს ყვე­ლა­ფე­რი. ასე რომ ......

ისე ობი­ექ­ტუ­რო­ბა მო­ი­თხოვს რომ ვთქვა, რომ მე პი­რა­დად ივა­ნიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლი და გვა­რი 2012 წლამ­დე ბევ­რად ადრე აი სა­დღაც 2005 თუ 2006 -2007 წლებ­ში გა­ვი­გე, ყო­ფი­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის­გან , ( მგო­ნი ში­ნა­გან სა­მი­ნის­ტროს აფი­ნან­სებ­და )ასე რომ კი­თხვა -რა­ტომ და­ი­ჯე­რა ხალ­ხმა, ამ კი­თხვას უტიფ­რად რომ დას­ვამს ჩერ­გო­ლე­იშ­ვი­ლი პა­სუ­ხი ასე­თი იქ­ნე­ბა : რა­ტომ და თქვე­ნი ტი­პის " მზაკ­ვა­რი დაფ­სი­ქო" ტი­პე­ბის ფონ­ზე აღარ ჩან­და სა­ა­კაშ­ვი­ლის, მარ­თლა დიდი, სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ვი აღმშე­ნებ­ლო­ბი­თი საქ­მე­ე­ბი და სწო­რედ ამ ბო­კე­რი­ას " მა­ნი­ა­კუ­რი ეგოს" ფონ­ზე და ჩა­დე­ნი­ლი "ნა­მოღ­ვა­წა­რის" ფონ­ზე იო­ლად და­სა­ჯე­რე­ბე­ლი გახ­და ყვე­ლა­ნა­ი­რი დად­გმუ­ლი ფე­ი­კი მა­შინ­დე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ...

ასე იმი­ტომ ვგულ­შე­მატ­კივ­რობ მე­სა­მე პრე­ზი­დენტს -სა­ა­კაშ­ვილს, რად­გან ახლა ნათ­ლად ჩანს, კი­დევ რო­გორ მო­ა­ხერ­ხა, რაც მო­ა­ხერ­ხა ამ­დე­ნი მზაკ­ვა­რის ხელ­ში, სა­ხელ­მწი­ფოს შე­ნე­ბა და მრა­ვა­ლი წლით გა­ტყორ­ცნა ქვე­ყა­ნა სა­ხელ­მწი­ფო ინ­სტი­ტუ­ცი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის გზით და­სავ­ლე­თის­კენ.

რაც შე­ე­ხე­ბა "კონ­ტროლს" ანუ რა­ტომ ვერ აკონ­ტრო­ლებ­და სრუ­ლად ყვე­ლა წერ­ტილს პრე­ზი­დენ­ტი? იმი­ტომ რომ ჩვენ­თან დღე­საც რუ­სუ­ლი სის­ტე­მაა პრაქ­ტი­კუ­ლად , ვერ მოხ­და ბო­ლომ­დე რე­ფორ­მე­ბი ვერ გა­კეთ­და, რთუ­ლი აღ­მოჩ­ნდა, ეს ტროლ-ბო­ტე­ბი ეს ყვე­ლა­ფე­რი რუ­სუ­ლი უშიშ­რო­ე­ბის სის­ტე­მის ნარ­ჩე­ნია, სრუ­ლად გა­კონ­ტრო­ლე­ბა ყვე­ლა პრე­ზი­დენტს გა­უ­ჭირ­და, ჩვენ ასე ვთქვათ "პოსტსაბ­ჭო­თა" სივ­რცე -ქვე­ყა­ნა ვართ და არ დაგ­ვა­ვი­წყდეს რომ აქ ძა­ლი­ან ჰქონ­და გად­გმუ­ლი ფეს­ვე­ბი "აგენ­ტუ­რას ".

პირ­ვე­ლი პრე­ზი­დენ­ტი იყო გამ­სა­ხურ­დია და მოკ­ლეს,ობი­ექ­ტუ­რო­ბა მო­ი­თხოვს ვთქვა, რომ მე­ო­რე პრე­ზი­დენ­ტი ანუ შე­ვარ­დნა­ძე აა­ფეთ­ქეს ნავ­თობ-სა­დე­ნის გამო .მე­სა­მემ რო­მე­ლიც პუ­ტინს და­უ­პი­რის­პირ­და და მო­ა­ხერ­ხა 2008 წელს მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს ლი­დე­რებს მო­უხ­მო თბი­ლის­ში და პუ­ტი­ნის დავ­დას­ხმა შე­ა­ჩე­რა ( და ახლა უფრო ჩანს რა მო­უ­ხერ­ხე­ბია სა­ა­კაშ­ვილს მა­შინ) ცი­ხე­ში კლა­ვენ-ისევ რუ­სუ­ლი სის­ტე­მა!!ჰოდა ახლა გვაქვს შან­სი დიდი და­სავ­ლუ­რი რე­ფორ­მე­ბი­სა რომ ერთხელ და სა­მუ­და­მოდ მო­ვი­ცი­ლოთ ამ 12 პუნ­ქტის შეს­რუ­ლე­ბით ეს სა­მარ­ცხვი­ნო სის­ტე­მა!!

სი­ტყვა გა­მიგ­რძელ­და არა­და… მოკ­ლედ - უტიფ­რად ნათ­ქვამს ვუ­პა­სუ­ხე და აი ეს არის პა­სუ­ხი ჩერ­გო­ლე­იშ­ვი­ლის დღე­ვან­დელ უტიფ­რო­ბა­ზე" - წერს ჩარ­კვი­ა­ნი.