"ქვეყ­ნის მმარ­თველს რამ­დე­ნი­მე ვერ­ტმფრე­ნი ჰყავს, და­სე­ირ­ნობს, ხოლო ხალ­ხს რო­მე­ლიც დღეს და ღა­მეს ას­წო­რებს სხვე­ბის გა­და­სარ­ჩე­ნად არ­ცერ­თი თა­ნა­მედ­რო­ვე ვერ­ტმფრე­ნი არ ჰყავს" - კვირის პალიტრა

"ქვეყ­ნის მმარ­თველს რამ­დე­ნი­მე ვერ­ტმფრე­ნი ჰყავს, და­სე­ირ­ნობს, ხოლო ხალ­ხს რო­მე­ლიც დღეს და ღა­მეს ას­წო­რებს სხვე­ბის გა­და­სარ­ჩე­ნად არ­ცერ­თი თა­ნა­მედ­რო­ვე ვერ­ტმფრე­ნი არ ჰყავს"

ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სა­სა­ზღვრო პო­ლი­ცი­ის კუთ­ვნილ­მა ვერ­ტმფრენ­მა, რომ­ლის დახ­მა­რე­ბით გუ­და­ურ­ში ჩა­მო­ვარ­დნი­ლი პა­რაპ­ლა­ნის­ტე­ბის სა­მაშ­ვე­ლო ღო­ნის­ძი­ე­ბა მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და, მარ­თვა და­კარ­გა და ჩა­მო­ვარ­და.

უწყე­ბის ცნო­ბით, ბორტზე 8 ადა­მი­ა­ნი იმ­ყო­ფე­ბო­და. ამ დრო­ის­თვის, სა­მაშ­ვე­ლო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი მიმ­დი­ნა­რე­ობს. მომ­ხდარ ტრა­გე­დი­ას ოპო­ზი­ცი­ო­ნე­რი პო­ლი­ტი­კო­სი ანა დო­ლი­ძე ეხ­მი­ა­ნე­ბა და სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს:

"თქვე­ნი არ ვიცი და მე კი მინ­და ომი იმას­თან რომ ამ ქვეყ­ნის მმარ­თველს რამ­დე­ნი­მე ვერ­ტმფრე­ნი ჰყავს, რი­თაც და­სე­ირ­ნობს იქით-აქეთ უსაფრ­თხოდ, ხოლო ხალ­ხს რო­მე­ლიც მის 10 წლით მარ­თულ ქვე­ყა­ნა­ში დღეს და ღა­მეს ას­წო­რებს სხვე­ბის გა­და­სარ­ჩე­ნად არ­ცერ­თი თა­ნა­მედ­რო­ვე ვერ­ტმფრე­ნი არ ყავს. მინ­და ომი ამ სას­ტიკ ცი­ნიზ­მთან და უთა­ნას­წო­რო­ბას­თან", - აღ­ნიშ­ნავს დო­ლი­ძე.