ვინ არის ულამაზესი ქართველი მსახიობი, რომელიც  პოპულარულ თურქულ სერიალში მთავარ როლს შეასრულებს? - კვირის პალიტრა

ვინ არის ულამაზესი ქართველი მსახიობი, რომელიც  პოპულარულ თურქულ სერიალში მთავარ როლს შეასრულებს?

ცნო­ბი­ლი თურ­ქუ­ლი სე­რი­ა­ლის მთა­ვა­რი გმი­რი ქა­ლის როლს ქარ­თვე­ლი მსა­ხი­ო­ბი ნანა სტამ­ბო­ლიშ­ვი­ლი შე­ას­რუ­ლებს. "Emanet" ("სხვი­სი შვი­ლი") ასე ჰქვია სე­რი­ალს, რო­მე­ლიც წლე­ბია უკვე სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში დიდი რე­ი­ტინ­გით სარ­გებ­ლობს და ის ერთ-ერთ ქარ­თულ არხზეც გა­დის.

სე­რი­ა­ლის სი­უ­ჟე­ტი ასე ვი­თარ­დე­ბა. პა­ტა­რა ბავ­შვი, რო­მე­ლიც დედ-მა­მას და­კარ­გავს, და­პი­რის­პი­რე­ბის მი­ზე­ზი ხდე­ბა. ბი­ჭის ბიძა ცდი­ლობს ძმიშ­ვი­ლი თა­ვად აღ­ზარ­დოს, მაგ­რამ ამის სა­შუ­ა­ლე­ბას გარ­დაც­ვლი­ლი რძლის და არ აძ­ლევს. სა­ბო­ლო­ოდ წყვილს ერ­თმა­ნე­თი შე­უყ­ვარ­დე­ბა, მაგ­რამ წინ უამ­რა­ვი დაბ­რკო­ლე­ბა შეხ­ვდე­ბათ.სე­რი­ალ­ში მთა­ვარ გმირ ქალს ცნო­ბი­ლი თურ­ქი მსა­ხი­ო­ბი, სილა თურ­ქოღ­ლუ თა­მა­შობ­და, შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი მა­მა­კა­ცის როლს კი, რო­გორც ხში­რად უწო­დე­ბენ, "გა­უ­ცი­ნა­რი კაცი" ჰა­ლილ იბ­რა­ჰიმ ჯე­ი­ჰა­ნი. წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სე­რი­ა­ლი მა­ყუ­რე­ბელ­მა მალე შე­იყ­ვა­რა, თუმ­ცა მე­ო­რე სე­ზო­ნის ფი­ნა­ლი სი­ლას გა­რე­შე გა­და­ი­ღეს, რად­გან ქალი მო­უ­ლოდ­ნე­ლად სე­რი­ა­ლი­დან წა­ვი­და. ის უბ­რა­ლოდ ადგა და გა­და­ღე­ბებ­ზე აღარ მი­ვი­და და გა­ნა­ცხა­და, რომ მე­სა­მე სე­ზონ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა­ზე უარს ამ­ბობ­და.

თურ­ქუ­ლი მე­დია წერს, რომ ჰა­ლილ იბ­რა­ჰიმ ჯე­ი­ჰა­ნის პარტნი­ო­რი სე­რი­ალ Emanet-ში მე­სა­მე სე­ზო­ნი­დან ქარ­თვე­ლი ნანა სტამ­ბო­ლიშ­ვი­ლი იქ­ნე­ბა.

ნანა სტამ­ბო­ლიშ­ვი­ლი მო­დე­ლი და მსა­ხი­ო­ბია. ახალ­გაზ­რდა ქა­ლის შე­სა­ხებ დე­ტა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია არ ვრცელ­დე­ბა, მაგ­რამ, რო­გორც ჩანს, "სხვი­სი შვი­ლი“ მის­თვის პირ­ვე­ლი თურ­ქუ­ლი დრა­მა იქ­ნე­ბა.

სე­რი­ა­ლი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად პო­პუ­ლა­რუ­ლია თურ­ქე­თის სა­ზღვრებს გა­რეთ. მთა­ვარ გმი­რებს კი ჰა­ლილ­სა და სი­ლას სა­უ­კე­თე­სო წყვი­ლად აღი­ა­რებ­დნენ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში. ისი­ნი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლე­ბუ­ლე­ბა­დაც გა­მო­ა­ცხა­დეს და წერ­დნენ, რომ და­ქორ­წი­ნე­ბა­საც კი აპი­რებ­დნენ. სილა თურ­ქოღ­ლუმ სე­რი­ა­ლის გა­დამ­ღე­ბი კომ­პა­ნია Karamel Yapım-ი მო­ბინ­გში და­ა­და­ნა­შა­უ­ლა.

მსა­ხი­ობ­მა გან­ცხა­დე­ბა ად­ვო­კა­ტის სა­შუ­ა­ლე­ბით გა­ა­კე­თა. ქალს კონ­კრე­ტუ­ლად არ გა­ნუ­ცხა­დე­ბია თუ რა სა­ხის ზე­წო­ლას ახ­დენ­დენ მას­ზე, რად­გან ტერ­მი­ნი მო­ბინ­გი, მო­ი­ცავს თა­ნამ­შრომ­ლის და­ში­ნე­ბას, შან­ტაჟს, კრი­ტი­კას, შე­უ­რა­ცხყო­ფას და და­ცინ­ვას. იხილეთ სრულად