8 აგ­ვის­ტო­დან აკა­კი წე­რეთ­ლის ოთხტო­მე­უ­ლი გაზეთ „კვირის პალიტრასთან“ ერთად - კვირის პალიტრა

8 აგ­ვის­ტო­დან აკა­კი წე­რეთ­ლის ოთხტო­მე­უ­ლი გაზეთ „კვირის პალიტრასთან“ ერთად

გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L“ 8 აგ­ვის­ტო­დან აკა­კი წე­რეთ­ლის ოთხტო­მე­უ­ლის გა­მო­ცე­მას იწყებს. ტო­მე­ულ­ში თავ­მოყ­რი­ლი იქ­ნე­ბა პრო­ზა, პო­ე­ზია, დრა­მა­ტურ­გია და წე­რი­ლე­ბი.

წიგ­ნე­ბი თვე­ში ერთხელ გა­ზეთ „კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან“ ერ­თად გა­მო­ვა. წიგ­ნის სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფასი - 13.50 ლარი იქ­ნე­ბა, გა­ზეთ­თან ერ­თად კი - 15.50 ლარი. პირ­ვე­ლი ტო­მის შე­ძე­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა 8 აგ­ვის­ტო­დან პრე­სის გავ­რცე­ლე­ბის წერ­ტი­ლებ­ში, ბიბ­ლუ­სის მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ­ში მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით. ასე­ვე, წიგ­ნე­ბი ხელ­მი­საწ­ვდო­მი იქ­ნე­ბა სა­იტ­ზე - www.palitral.ge