"შენ სულ 22 წლის იქნები, დე... იმათ, ბოროტება რომ ვერ დაამარცხეს, სამუდამოდ დაუბნელდათ მზეც და მარადისობაც" - რას წერს ვერაზე მოკლული ნიკა კვარაცხელიას დედა - კვირის პალიტრა

"შენ სულ 22 წლის იქნები, დე... იმათ, ბოროტება რომ ვერ დაამარცხეს, სამუდამოდ დაუბნელდათ მზეც და მარადისობაც" - რას წერს ვერაზე მოკლული ნიკა კვარაცხელიას დედა

ვე­რა­ზე მოკ­ლუ­ლი 22 წლის ნიკა კვა­რა­ცხე­ლი­ას დედა იზა ომა­ძე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში პოსტს აქ­ვეყ­ნებს, რო­მელ­შიც წერს, რომ 12 აგ­ვის­ტოს, ნი­კას და­ბა­დე­ბის დღე­ზე, გა­ი­მარ­თე­ბა წიგ­ნის პრე­ზენ­ტა­ცია, ნიკა კვა­რა­ცხე­ლი­ას ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ.

"რომ მე­გო­ნა, იმა­ზე მე­ტად ტკი­ვი­ლით იფურ­ცლე­ბა აგ­ვის­ტოს დღე­ე­ბი, ეს თვე ხო ჩვენ­თვის ახა­ლი ცხოვ­რე­ბის და­სა­წყის­თან ასო­ცირ­დე­ბო­და, გავ­ხდით მშობ­ლე­ბი და ასე და­ი­წყო ღვთის წი­ნა­შე ყვე­ლა­ზე დიდი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის ზიდ­ვა… მერე? მერე უფალ­მა ერ­თად ხუთი სი­ცო­ცხლე გვან­დო, მა­რი­ა­მო­ბის თვემ პირ­ვე­ლი შენი თავი გვა­ჩუ­ქა, დე…. მი­ჭირს ამი­ტომ ძა­ლი­ან მი­ჭირს ეს თვე… ყო­ვე­ლი დღე რო­მე­ლიც 12 აგ­ვის­ტოს გვა­ახ­ლო­ვებს გა­უ­საძ­ლი­სად მტკივ­ნე­უ­ლია, ყველ­გან და­გე­ძებთ, ზე­ცა­ში, წყალ­ში, ყვე­ლა მტრე­დი ჩემი ნიკო მგო­ნია…

“თუ არა­ფერ­ში მივ­დი­ვარ სა­ში­ში არა­ფე­რია, რად­გან არა­ფერ­ში არა­ფე­რი არ არ­სე­ბობს. თუ მარ­თლა უნდა გარ­და­ვიც­ვა­ლო და მეტი არა­ფე­რი, მა­შინ მი­თუ­მე­ტეს არ უნდა შე­გე­შინ­დეს, ისევ ამ ქვეყ­ნად დავ­რჩე­ბი”, - კი შენ ჩვენ­ში ხარ, ჩვენ­თან ხარ, და ამავ დროს ხარ უფალ­თან მა­რა­დი­სო­ბა­ში…

წიგ­ნის წი­ნა­სი­ტყვა­ო­ბა, რომ­ლის პრე­ზენ­ტა­ცი­აც შენს და­ბა­დე­ბის დღეს 12 აგ­ვის­ტოს იქ­ნე­ბა ასე მთავ­რდე­ბა:

“მან დროს აჯო­ბა და თა­ვი­სი ცხოვ­რე­ბით ას­მა­გად მეტი სი­ცო­ცხლე ჩა­ა­ტია 22 წელ­ში. ნი­კომ ნამ­დვი­ლად შეძ­ლო, მისი ყო­ვე­ლი დღე ზუს­ტად ისე­თი სავ­სე ყო­ფი­ლი­ყო, რო­გორც მა­ჰათ­მა გან­დის ცნო­ბილ გა­მო­ნათ­ქვამ­შია... ის დარ­ჩე­ბა მუდ­მი­ვად მა­ნა­თო­ბელ მზედ, რო­მე­ლიც 1999 წლის 12 აგ­ვის­ტოს, სრუ­ლი დაბ­ნე­ლე­ბის მერე აკაშ­კაშ­და..." შენ სულ 22 წლის იქ­ნე­ბი, დე!!!

P.S. შენ­თვის ცხოვ­რე­ბა მა­რა­დი­სო­ბა­ში გაგ­რძელ­და, ბო­რო­ტე­ბა რომ ვერ და­ა­მარ­ცხეს სა­კუ­თარ თავ­ში იმ ადა­მი­ა­ნებს და ახალ­გაზ­რდებს სა­მუ­და­მოდ და­უბ­ნელ­დათ მზეც და მა­რა­დი­სო­ბაც…12 აგ­ვის­ტოს წიგ­ნის “მო­მავ­ლის ბიჭი” პრე­ზენ­ტა­ცი­აა…" - წერს ნი­კას დედა.