"საუბარია 90 დღით გახანგრძლივებაზე" - ზელენსკიმ საომარი მდგომარეობის გახანგრძლივებაზე რადას მიმართა - კვირის პალიტრა

"საუბარია 90 დღით გახანგრძლივებაზე" - ზელენსკიმ საომარი მდგომარეობის გახანგრძლივებაზე რადას მიმართა

უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტმა ვო­ლო­დი­მირ ზე­ლენ­სკიმ სა­ო­მა­რი მდგო­მა­რე­ო­ბი­სა და სა­ყო­ველ­თაო მო­ბი­ლი­ზა­ცი­ის გა­ხან­გრძლი­ვე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონპ­რო­ექ­ტი უმაღ­ლეს რა­და­ში შე­ი­ტა­ნა.

პარ­ლა­მენ­ტის სა­იტ­ზე დო­კუ­მენ­ტის ტექ­სტი ჯერ­ჯე­რო­ბით არ არის წარ­მოდ­გე­ნი­ლი.

რო­გორც დე­პუ­ტატ­მა ია­როს­ლავ ჟე­ლეზ­ნი­აკ­მა გა­ნა­ცხა­და, კა­ნონპ­რო­ექ­ტის გან­ხილ­ვა უახ­ლო­ეს დღე­ებ­ში შედ­გე­ბა.

"სა­უ­ბა­რია სა­ო­მა­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის 90 დღით გა­ხან­გრძლი­ვე­ბა­ზე, მაგ­რამ უნდა და­ვე­ლო­დოთ ოფი­ცი­ა­ლურ დო­კუ­მენტს“,- გა­ნა­ცხა­და დე­პუ­ტატ­მა.