ლატარიაში მოგებები გრძელდება - გასულ კვირას მოგებულია 345,711 ლარი! - კვირის პალიტრა

ლატარიაში მოგებები გრძელდება - გასულ კვირას მოგებულია 345,711 ლარი!

ლა­ტა­რი­ის კომ­პა­ნია მო­გე­ბე­ბის ყო­ველკ­ვი­რე­ულ სტა­ტის­ტი­კის გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბას გა­ნაგ­რძობს. 15 აგ­ვის­ტო­დან 21 აგ­ვის­ტოს ჩათ­ვლით. ჩათ­ვლით ლა­ტა­რი­ა­ში გა­თა­მა­შე­ბუ­ლი და გა­ცე­მუ­ლია 345,711 ლარი!

ლა­ტა­რი­ის კომ­პა­ნია მომ­ხმა­რე­ბელს სამი სა­ხე­ო­ბის გა­თა­მა­შე­ბას სთა­ვა­ზობს, სა­დაც გა­სუ­ლი კვი­რის მო­გე­ბე­ბი თა­მა­შე­ბის მი­ხედ­ვით ასე გა­და­ნა­წილ­და:

 • გა­და­სა­ფხე­კი ლა­ტა­რია - 306,160 ლარი;

 • "ლოტო 6/42’’, "5/35 -ოქ­როს ბურ­თი’’, კენო - 13 237 ლარი;

 • ონ­ლა­ინ ლა­ტა­რია - 4 605 ლარი.

რე­გი­ო­ნე­ბის მი­ხედ­ვით კი ლა­ტა­რი­ის მო­გე­ბე­ბი ასე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა:

 • თბი­ლი­სი - 200 339 ლარი;

 • აჭა­რა - 38 561 ლარი;

 • იმე­რე­თი - 37 111 ლარი;

 • სა­მეგ­რე­ლო ზემო სვა­ნე­თი - 18 772 ლარი;

 • შიდა ქარ­თლი - 12 207 ლარი;

 • ქვე­მო ქარ­თლი - 11 822 ლარი;

 • სამ­ცხე - ჯა­ვა­ხე­თი - 8 651 ლარი;

 • კა­ხე­თი - 8 323 ლარი;

 • გუ­რია - 6 506 ლარი;

 • რაჭა-ლე­ჩხუ­მი/ქვე­მო სვა­ნე­თი - 2 259 ლარი;

 • მცხე­თა - მთი­ა­ნე­თი - 1 162 ლარი.

ლა­ტა­რი­ის ბი­ლე­თე­ბის შე­ძე­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლია:

 • გა­და­სა­ფხე­კი ლა­ტა­რია იყი­დე­ბა ნი­კო­რას, სპა­რის, სმარ­ტის, ლიბ­რეს, იო­ლის ქსელ­ში, გალ­ფი­სა და სო­კა­რის ვე­ი­მარ­კე­ტებ­ში, ლა­ტა­რი­ის ჯი­ხუ­რებ­სა და სერ­ვის-ცენ­ტრებ­ში.

 • ყო­ველ­დღი­უ­რად მზარ­დი ჯეკპო­ტის ტი­რა­ჟი­ა­ნი ლო­ტო­ე­ბის შე­ძე­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლია ლა­ტა­რი­ის სერ­ვის-ცენ­ტრებ­სა და ჯი­ხუ­რებ­ში, ან კომ­პა­ნი­ის სა­იტ­ზე www.Lotto.ge.

გახ­სოვ­დეთ, იგებს ის ვინც თა­მა­შობს, მო­გე­ბა კი შე­უძ­ლია ყვე­ლას.