ნაფიცებმა გაამართლეს ტაქსის მძღოლი, რომელმაც რუს ტურისტებს უკრაინული სიმღერები ასმენინა და გომბორზე დატოვა - რას წერს ადვოკატი ამირან ბოკუჩავას საქმეზე? - კვირის პალიტრა

ნაფიცებმა გაამართლეს ტაქსის მძღოლი, რომელმაც რუს ტურისტებს უკრაინული სიმღერები ასმენინა და გომბორზე დატოვა - რას წერს ადვოკატი ამირან ბოკუჩავას საქმეზე?

სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლო­ში, ნა­ფიც­მა მსა­ჯუ­ლებ­მა უდა­ნა­შა­უ­ლოდ ცნეს ტაქ­სის მძღო­ლი, ორი პი­რის ეროვ­ნუ­ლი ნიშ­ნით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის უკა­ნო­ნო აღ­კვე­თის ბრალ­დე­ბა­ში. ამი­რან ბო­კუ­ჩა­ვას, რო­მელ­საც ორმა რუს­მა ტუ­რის­ტმა უჩივ­ლა 7-დან 10 წლამ­დე პა­ტიმ­რო­ბა ემუქ­რე­ბო­და.

ტაქ­სის­ტის ინ­ტე­რე­სებს ად­ვო­კა­ტი ირაკ­ლი ჩო­მა­ხაშ­ვი­ლო იცავ­და:

"რუს­თა­ვის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლო­ში, ნა­ფიც­მა მსა­ჯუ­ლებ­მა 12-0, ის წი­ნა­აღ­მდეგ ამი­რან ბო­კუ­ჩა­ვა უდა­ნა­შა­უ­ლოდ სცნო ორი პი­რის ეროვ­ნუ­ლი ნიშ­ნით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის უკა­ნო­ნო აღ­კვე­თის ბრალ­დე­ბა­ში, და­ნა­შა­უ­ლი გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი სსკ 143-ე მუხ­ლის მე-3 ნა­წი­ლით, რო­მე­ლიც სას­ჯე­ლის სა­ხით 7-10 წლამ­დე თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

ნა­ფიც­მა მსა­ჯუ­ლებ­მა და­ად­გი­ნეს, რომ რუ­სე­ბის­თვის უკ­რა­ი­ნუ­ლი სიმ­ღე­რის ჩარ­თვა და სა­კუ­თა­რი ეროვ­ნუ­ლი ინ­ტე­რე­სე­ბის დაც­ვა არ არის და­ნა­შა­უ­ლი! მინ­და მად­ლო­ბა გა­და­ვუ­ხა­დო ხალ­ხს! ჩვენ დღეს, ხალ­ხის სა­ხე­ლით და­ვა­მარ­ცხეთ რუ­სუ­ლი იმ­პე­რი­ა­ლიზ­მი" - წერს ჩო­მა­ხაშ­ვი­ლი.

ბო­კუჩა­ვას საქ­მის დე­ტა­ლებ­ზე ირაკ­ლი კუპ­რა­ძეც წერს:

"მარ­თლა ეგ­ზო­ტი­კუ­რი ქვე­ყა­ნა ვართ სას­წა­უ­ლი ის­ტო­რი­ე­ბით და ეს უნდა იცო­დეთ!

"დღეს რუს­თა­ვის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლო­ში, ნა­ფიც­მა მსა­ჯუ­ლებ­მა 12-0, ის წი­ნა­აღ­მდეგ, ამი­რან ბო­კუ­ჩა­ვა უდა­ნა­შა­უ­ლოდ სცნო ორი პი­რის ეროვ­ნუ­ლი ნიშ­ნით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის უკა­ნო­ნო აღ­კვე­თის ბრალ­დე­ბა­ში, და­ნა­შა­უ­ლი გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი სსკ 143-ე მუხ­ლის მე-3 ნა­წი­ლით, რო­მე­ლიც სას­ჯე­ლის სა­ხით 7-10 წლამ­დე თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს."

მოკ­ლედ, ის­ტო­რია ასე­თია... გააგრძელეთ კითხვა