"დემნა მოულოდნელად გვეწვია, მეუღლესთან და მშობლებთან ერთად იყო... პერსონალს მუხლები უკანკალებდა" - რა მოხდა გერმანიაში მდებარე ქართულ კაფეში? - კვირის პალიტრა

"დემნა მოულოდნელად გვეწვია, მეუღლესთან და მშობლებთან ერთად იყო... პერსონალს მუხლები უკანკალებდა" - რა მოხდა გერმანიაში მდებარე ქართულ კაფეში?

გერ­მა­ნი­ა­ში, დი­უ­სელ­დორფში მდე­ბა­რე ქარ­თუ­ლი რეს­ტორ­ნის "პე­პე­ლას" გვერ­დზე მსოფ­ლი­ო­ში აღი­ა­რე­ბუ­ლი ქარ­თვე­ლი დი­ზა­ი­ნე­რის - დემ­ნა გვა­სა­ლი­ას ფოტო გა­მოჩ­ნდა... ფო­ტო­დან ჩანს, რომ დი­ზა­ი­ნე­რი გერ­მა­ნი­ა­ში ქარ­თულ რეს­ტო­რანს ეწ­ვია და სა­სი­ა­მოვ­ნო სა­ღა­მოს შემ­დეგ მას­პინ­ძელ­თან, ქარ­თველ მან­დი­ლო­სან­თან ერ­თად სა­მახ­სოვ­რო ფოტო გა­დი­ღო... მე­ტის გა­სა­გე­ბად გერ­მა­ნი­ა­ში ქე­თე­ვან პი­ატ­კოვ­სკის და­ვუ­კავ­შირ­დით:

- ფო­ტო­ზე ჩემი დაა გა­და­ღე­ბუ­ლი, მა­რი­ნა მარ­ღიშ­ვი­ლი... დემ­ნა ძა­ლი­ან მო­უ­ლოდ­ნე­ლად გვეწ­ვია. იმ­დე­ნად მო­უ­ლოდ­ნე­ლად, რომ ჩემი პერ­სო­ნა­ლი ხმას ვე­ღარ იღებ­და და მუხ­ლე­ბი უკან­კა­ლებ­დათ. დემ­ნა არაჩ­ვე­უ­ლებ­რივ ადა­მი­ა­ნებ­თან ერ­თად გვეს­ტუმ­რა. თა­ვი­სი თა­ვა­ზი­ა­ნო­ბით და კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რო­ბით მა­ლე­ვე მო­ეხ­სნათ ყვე­ლას და­ძა­ბუ­ლო­ბა და არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი სა­ღა­მო გა­მოგ­ვი­ვი­და. დემ­ნამ რო­გორც აღ­ნიშ­ნა, ჩვენ­თან კერ­ძე­ბი ძა­ლი­ან მო­ე­წო­ნა და ჩემი პერ­სო­ნა­ლი კარ­გა­დაც და­ა­სა­ჩუქ­რა. მე­უღ­ლეს­თან და მშობ­ლებ­თან ერ­თად იყო. ქარ­თუ­ლად სა­უბ­რობ­და. ძა­ლი­ან უშუ­ა­ლო და თა­ვა­ზი­ა­ნია... (გააგრძელეთ კითხვა)