"ხვალ ეკრანზე ვეღარ მნახავთ..." - სანდრო კაკულიამ "მთავარი არხი“ დატოვა - კვირის პალიტრა

"ხვალ ეკრანზე ვეღარ მნახავთ..." - სანდრო კაკულიამ "მთავარი არხი“ დატოვა

სან­დრო კა­კუ­ლი­ამ "მთა­ვა­რი არხი“ და­ტო­ვა. მწე­რა­ლი და მსა­ხი­ო­ბი არხზე ორი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და და სხვა­დას­ხვა გა­და­ცე­მე­ბი მი­ყავ­და. მათ შო­რის იყო "იზო­ლა­ცი­ა­ში“, "ილოს ეკას და სან­დროს მთე­ლი კვი­რის ამ­ბე­ბი...“

კა­კუ­ლია წერს, რომ ხვა­ლი­დან, ეკ­რან­ზე ვე­ღარ ნა­ხა­ვენ ის ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვი­საც უყ­ვარ­და და მოს­წონ­და მისი და­ნახ­ვა...

სან­დრო კა­კუ­ლია:

"Left Job From-ს "მთა­ვა­რი არხი"-ს ვერ დავ­წერ. არას­დროს მე­წე­რა და შე­სა­ბა­მი­სად, ვერც ვას­ტა­ტუ­სებ, თორე ამით და­ვამ­თავ­რებ­დი. ამი­ტომ იქამ­დე, ვიდ­რე ხვალ ეკ­რან­ზე ვე­ღარ მნა­ხავთ, ვი­საც გიყ­ვარ­დათ ჩემი და­ნახ­ვა/ მოს­მე­ნა, იცო­დეთ, რომ "მთა­ვა­რი არ­ხი­დან“ წა­მო­ვე­დი.

სა­ბო­ლოო ჯამ­ში ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით ორი რამ მი­ხა­რია:

1. შევ­ხვდი ბევრ სა­ინ­ტე­რე­სო სტუ­მარს და ვუს­მი­ნე კარგ live მუ­სი­კას

2. წა­მო­ვე­დი იქი­დან სა­დაც, თით­ქოს მუდ­მივ unconditional Loop- ში ვი­ყა­ვი გა­ჭე­დი­ლი და ჩემი ცხოვ­რე­ბის ამ პე­რი­ოდ­ში მის­ვლა უბ­რა­ლოდ აღარ მინ­დო­და. მე ხომ ეგე­თი "მსა­ხი­ო­ბიც" ვერ ვარ.

და ბო­ლოს, რო­გორც ჩვენს ბავ­შვო­ბა­ში ამ­ბობ­დნენ: "გარ­გო თუ გა­ნა­ნაო?“ - ჩემი პა­სუ­ხი, ორი წლის წი­ნან­დელ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა­ზე არის: მ ა ნ ა ნ ა - რო­მელ­საც მთე­ლი ბავ­შვო­ბა ვთვლი­დიმ რომ რა­ტომ­ღაც სი­ტყვა "დე­ი­და“ უხ­დე­ბო­და ბო­ლო­ში..."