რა ფოტოს აქვეყნებს სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც დედოფალ ელისაბედის დაკრძალვაზე დასასწრებად ლონდონში ჩავიდა - კვირის პალიტრა

რა ფოტოს აქვეყნებს სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც დედოფალ ელისაბედის დაკრძალვაზე დასასწრებად ლონდონში ჩავიდა

დღეს დიდი ბრი­ტა­ნე­თი დე­დო­ფალ ელი­სა­ბედ მე­ო­რეს ემ­შვი­დო­ბე­ბა და ვეს­ტმინ­სტე­რის სა­ა­ბა­ტო­ში დაკ­რძალ­ვის ცე­რე­მო­ნია მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

ცე­რე­მო­ნი­ას მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის პირ­ვე­ლი პი­რე­ბი, ასე­ვე სხვა ცნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი ეს­წრე­ბი­ან და უკა­ნას­კნელ პა­ტივს მი­ა­გე­ბენ მო­ნარ­ქს, რო­მე­ლიც სა­მე­ფო ტახ­ტზე 70 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში იყო.

ცე­რე­მო­ნი­ა­ზე და­სას­წრე­ბად ლონ­დო­ში სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლიც ჩა­ვი­და. პრე­ზი­დენ­ტი "ინ­სტაგ­რამ­ზე“ ლონ­დო­ნი­დან ფო­ტოს აქ­ვეყ­ნებს და ფო­ტოს მი­ნა­წე­რით ირ­კვე­ვა, რომ ის ვეს­ტმინ­სტე­რის სა­ა­ბა­ტო­შია გა­და­ღე­ბუ­ლი.

ambebi.ge