"მათ არ სურთ ბრძოლა და ომში წასვლა“ - რუსეთი მობილიზაციის გამოცხადების გავრცელებული ფოტოები - კვირის პალიტრა

"მათ არ სურთ ბრძოლა და ომში წასვლა“ - რუსეთი მობილიზაციის გამოცხადების გავრცელებული ფოტოები

რუ­სეთ­ში ნა­წი­ლობ­რი­ვი მო­ბი­ლი­ზა­ცი­ის გა­მო­ცხა­დე­ბის შემ­დეგ, ათა­სო­ბით ადა­მი­ანს უკ­რა­ი­ნა­ში საბ­რძოლ­ვე­ლად გზავ­ნი­ან. მე­დი­ა­ში კი ვრცელ­დე­ბა ფო­ტო­ე­ბი, სა­დაც ჩანს, თუ რო­გორ ემ­შვი­დო­ბე­ბი­ან ომში მი­მა­ვალ კა­ცებს ქა­ლე­ბი.

მა­ტა­რებ­ლის სად­გუ­რე­ბი და არ­მი­ის სა­გუ­შა­გო­ე­ბი ახალ­გაზ­რდა წყვი­ლე­ბის გა­მო­სამ­შვი­დო­ბე­ბელ ად­გი­ლე­ბად იქცა. "ამ მა­მა­კა­ცებს არ სურთ ბრძო­ლა და ომში წას­ვლა“, - წერს და­სავ­ლუ­რი მე­დია. იხილეთ სრულად