ცნობილი ამერიკელი რეპერი Coolio 59 წლის ასაკში გარდაიცვალა - კვირის პალიტრა

ცნობილი ამერიკელი რეპერი Coolio 59 წლის ასაკში გარდაიცვალა

ცნო­ბი­ლი ამე­რი­კე­ლი რე­პე­რი, რო­მელ­საც წარ­მა­ტე­ბა ლე­გენ­და­რულ­მა ჰიტ­მა, Gangsta's paradise მო­უ­ტა­ნა, Coolio, 59 წლის ასაკ­ში გარ­და­იც­ვა­ლა.

რო­გორც რე­პე­რის მე­ნე­ჯერ­მა ჯა­რეზ პო­სიმ ამე­რი­კულ მე­დი­ას გა­ნუ­ცხა­და ქუ­ლიო გარ­დაც­ვლი­ლი იპო­ვეს ლოს ან­ჯე­ლეს­ში, მე­გობ­რის სახ­ლის სა­ა­ბა­ზა­ნო­ში. მე­ნე­ჯე­რი ასე­ვე ამ­ბობს, რომ შე­საძ­ლოა რე­პე­რის სიკ­ვდი­ლი გუ­ლის შე­ტე­ვას უკავ­შირ­დე­ბო­დეს

და­მა­ტე­ბით დე­ტა­ლე­ბი გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მი­ზე­ზებ­ზე ჯერ­ჯე­რო­ბით უც­ნო­ბია. რე­პერ­მა კა­რი­ე­რა 1980 წლი­დან და­ი­წყო, თუმ­ცა რე­პის სამ­ყა­რო­ში ად­გი­ლის დამ­კვიდ­რე­ბა 1995 წლი­დან შეძ­ლო, რო­დე­საც ცნო­ბი­ლი სიმ­ღე­რა Gangsta's paradise გა­მო­ვი­და.

ambebi.ge