რამდენით შემცირდა ბიძინა ივანიშვილის ქონება? - "ბლუმბერგის" განახლებული ინფორმაცია - კვირის პალიტრა

რამდენით შემცირდა ბიძინა ივანიშვილის ქონება? - "ბლუმბერგის" განახლებული ინფორმაცია

2 ოქ­ტომ­ბრის მდგო­მა­რე­ო­ბით, "ბლუმ­ბერ­გის“ მი­ლი­არ­დერ­თა რე­ი­ტინ­გში ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი მე-400 პო­ზი­ცი­ა­ზე იმ­ყო­ფე­ბა.

კერ­ძოდ, "ბლუმ­ბერ­გის“ მი­ლი­არ­დერ­თა ინ­დექ­სის თა­ნახ­მად, მისი ქო­ნე­ბა 5.45 მლრდ დო­ლა­რად არის შე­ფა­სე­ბუ­ლი. ეს კი წლი­ურ ჭრილ­ში 600 მლნ დო­ლა­რით ანუ 9,9%-ით არის შემ­ცი­რე­ბუ­ლი. 2021 წლის 3 ოქ­ტომ­ბრის მდგო­მა­რე­ო­ბით, მისი ქო­ნე­ბა 5,92 მლრდ აშშ დო­ლა­რად იყო შე­ფა­სე­ბუ­ლი.

Bloomberg-ს ბიზ­ნეს­მენ­თან და­კავ­ში­რე­ბით მცი­რე ინ­ფორ­მა­ცი­აც აქვს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი, სა­დაც ივა­ნიშ­ვი­ლის ბიზ­ნეს­საქ­მი­ა­ნო­ბის და­წყე­ბი­სა და პო­ლი­ტი­კუ­რი კა­რი­ე­რის მოკ­ლე ის­ტო­რი­აა ასა­ხუ­ლი. "ივა­ნიშ­ვილ­მა კა­რი­ე­რა პოსტ-საბ­ჭო­თა რუ­სეთ­ში 1990-იან წლებ­ში რკი­ნის მად­ნის მო­პო­ვე­ბა­ში, ბან­კებ­სა და უძ­რავ ქო­ნე­ბა­ში ფუ­ლის ჩა­დე­ბით და­ი­წყო. თა­ვი­სი აქ­ტი­ვე­ბის უმე­ტე­სო­ბა 2003-2006 წლებ­ში გა­ყი­და... წა­ი­კი­თხეთ ვრცლად bpn.ge