"ვნახე ზოგიერთი სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, ვითომდა ჩემი რექტორად დანიშვნასთან დაკავშირებით" - რას წერს ჯაბა სამუშია - კვირის პალიტრა

"ვნახე ზოგიერთი სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, ვითომდა ჩემი რექტორად დანიშვნასთან დაკავშირებით" - რას წერს ჯაბა სამუშია

თსუ-ს რექ­ტორ­მა გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძე თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან წას­ვლის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღო. მან აკა­დე­მი­ურ საბ­ჭოს რექ­ტო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან გა­დად­გო­მის თა­ო­ბა­ზე უკვე მი­მარ­თა.

აღ­ნი­შუ­ნუ­ლი ცნო­ბის გავ­რცე­ლე­ბის შემ­დეგ, სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გაჩ­ნდა ინ­ფორ­მა­ცია, თით­ქოს გი­ორ­გი შერ­ვა­ში­ძეს თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე ჯაბა სა­მუ­შია შეც­ვლის, რა­საც თა­ვად სა­მუ­შია კა­ტე­გო­რი­უ­ლად უარ­ყოფს.

"მე­გობ­რე­ბო, მთე­ლი დღე გზა­ში ვარ და მხო­ლოდ ეხლა ვნა­ხე ზო­გი­ერ­თი სა­ა­გენ­ტოს მიერ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია, ვი­თომ­და ჩემი რექ­ტო­რად და­ნიშ­ვნას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. არა­ფე­რი მსგავ­სი არ მომ­ხდა­რა და ეს არის რამ­დე­ნი­მე სა­ა­გენ­ტოს მიერ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი დე­ზინ­ფორ­მა­ცია. გა­სა­გე­ბია რა­საც ისა­ხა­ვენ მიზ­ნად, მაგ­რამ, ამ­ჯე­რად, ამა­ზე არ გა­ვა­მახ­ვი­ლებ ყუ­რა­დღე­ბას. ვწუხ­ვარ, რომ ბევ­რმა ეს ინ­ფორ­მა­ცია სან­დოდ მი­ი­ღო. თსუ-ს წეს­დე­ბა არე­გუ­ლი­რებს არ­ჩევ­ნე­ბის წესს და არა­ვინ არა­ვის არ ნიშ­ნავს. ამას­თა­ნა­ვე, დღე­ი­სათ­ვის უნი­ვერ­სი­ტეტს ჰყავს რექ­ტო­რი და ახ­ლის არ­ჩე­ვა, მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე კვი­რა­ში იგეგ­მე­ბა. ყვე­ლამ პა­ტი­ვი უნდა ვცეთ თსუ-ს ტრა­დი­ცი­ას." - წერს "ფე­ის­ბუქ­ში" სა­მუ­შია.

ambebi.ge