"თუ მართლა მადლობის თქმა უნდა ამ კარგი ადამიანისთვის - შეხვდეს ჩუმად, ამ სიტუაციაში გაპიარება არის ამორალური" - ხატია დეკანოიძე თბილისის მერისა და დევი მეზურნიშვილის შეხვედრაზე - კვირის პალიტრა

"თუ მართლა მადლობის თქმა უნდა ამ კარგი ადამიანისთვის - შეხვდეს ჩუმად, ამ სიტუაციაში გაპიარება არის ამორალური" - ხატია დეკანოიძე თბილისის მერისა და დევი მეზურნიშვილის შეხვედრაზე

ვა­კის პარ­კის მე­ბა­ღეს, დევი მე­ზურ­ნიშ­ვილს, რო­მელ­მაც მო­ზარ­დე­ბი სიკ­ვდილს გა­და­არ­ჩი­ნა, თბი­ლი­სის მერი კახა კა­ლა­ძე შეხ­ვდა. შეხ­ვედ­რის ამ­სახ­ვე­ლი ფო­ტო­ე­ბი კი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში მე­რი­ის პრეს­სამ­სა­ხურ­მა გა­ავ­რცე­ლა.

"ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის" წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი, ხა­ტია დე­კა­ნო­ი­ძე კა­ლა­ძი­სა და მე­ზურ­ნიშ­ვი­ლის ფო­ტოს ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე აზი­ა­რებს და წერს:

"თუ მარ­თლა შეხ­ვედ­რა უნდა, მად­ლო­ბის თქმა ამ კარ­გი ადა­მი­ა­ნის­თვის - შეხ­ვდეს ჩუ­მად, ზედ­მე­ტი ფო­ტო­ე­ბის გა­რე­შე.ამ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში გა­პი­ა­რე­ბა არის ამო­რა­ლუ­რი.

მო­რა­ლუ­რი წნე­ხი ალ­ბათ არას­დროს შე­ა­წუ­ხებს ამ ადა­მი­ანს.არ ვიცი, კო­მენ­ტა­რის გა­რე­შე", - წერს დე­კა­ნო­ი­ძე.