ნეკა დოროყაშვილი მოსამართლეს მიმართავს - კვირის პალიტრა

ნეკა დოროყაშვილი მოსამართლეს მიმართავს

მას შემ­დეგ, რაც მო­სა­მარ­თლე ხა­თუ­ნა ხარ­ჩი­ლა­ვამ ჩოგ­ბურ­თე­ლი ნი­კო­ლოზ ბა­სი­ლაშ­ვი­ლი უდა­ნა­შა­უ­ლოდ ცნო, გა­მოხ­მა­უ­რე­ბე­ბი არ წყდე­ბა. გა­ნა­ჩე­ნის გა­სა­ჩივ­რე­ბას აპი­რებს ნეკა დო­რო­ყაშ­ვი­ლი, სპორ­ტსმე­ნის ყო­ფი­ლი ცოლი, რო­მე­ლიც საქ­მე­ში და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი მხა­რე იყო. ნეკა დო­რო­ყაშ­ვილ­მა გა­ნა­ჩე­ნის გა­მო­ცხა­დე­ბის შემ­დეგ გამ­ცხა­დე­ბა გა­ავ­რცე­ლა, რო­მელ­შიც წერ­და, რომ და­ნე­ბე­ბას არ აპი­რებ­და და რე­ა­ლურ ბრძო­ლას ახლა იწყებ­და. გუ­შინ, გა­მა­მარ­თლე­ბელ გა­ნა­ჩენს გა­მო­ეხ­მა­უ­რა ბა­სი­ლაშ­ვი­ლის გერ­მა­ნე­ლი მე­გო­ბა­რი ქალი, კარ­ლო­ტა ელე­ნა, რო­მელ­მაც და­წე­რა, რომ "ქალ­მა წა­ა­გო სა­სა­მარ­თლო, მაგ­რამ იმი­ტომ კი არა რომ ის ქა­ლია, არა­მედ იმი­ტომ, რომ ის სი­მარ­თლეს არ ამ­ბობს..."

ნეკა დო­რო­ყაშ­ვილ­მა დღეს კი­დევ ერთი პოს­ტი გა­მო­აქ­ვეყ­ნა, რო­მელ­შიც მო­სა­მარ­თლე ხა­თუ­ნა ხარ­ჩი­ლა­ვას მი­მარ­თავს და ასე­ვე იმ პე­რი­ოდს იხ­სე­ნებს, რო­დე­საც ყო­ფი­ლი ქმრის­გან ფი­ზი­კურ და ფსი­ქო­ლო­გი­ურ ზე­წო­ლას გა­ნიც­დი­და....

ნეკა დო­რო­ყაშ­ვი­ლი:

"სუ­ლის­კვე­თე­ბა თუ იგი წრფე­ლია, სა­მა­რა­დი­სოდ გა­ნუს­ჯე­ლი არ დარ­ჩე­ბა. მო­სი­ა­რუ­ლე გვა­მი ქუ­ჩა­ში, ან­დაც რო­მე­ლი­მე მდი­ნა­რის სა­ნა­პი­რო­ზე თუკი შეგ­ხვდე­ბო­დათ წლე­ბის წინ ეს მე ვი­ყა­ვი. ტი­რი­ლი ცრემ­ლი­ან სა­ხე­ზე შეშ­რო­ბი­ლი მიმ­ხმა­რი ცრემ­ლე­ბით, ნაც­რის­ფრად მო­ფაკ­რულ პი­რი­სა­ხე­ზე ღი­მი­ლის ნა­ტა­მა­ლი არ ეტყო­ბო­და. ციმ­ცი­მა პა­ტა­რა გო­გოს სა­ხე­ზე თვა­ლე­ბი აღარ ელავ­დნენ. მას ატყუ­ებ­და ყვე­ლა, ასა­მა­რებ­და და ცო­ცხლად მი­წას აყ­რიდ­ნენ წლე­ბი.

გო­ნე­ბა­მიხ­დილს და დაღ­ლილს ყო­ვე­ლი ახა­ლი დღის ში­შით აღარ უნ­დო­და გამ­ტან­ჯვე­ლი სი­ბო­რო­ტის გაძ­ლე­ბა და ვერც ერო­და მას. ში­შის სინ­ქრონ­ში გუ­ლის­ცე­მა უნელ­დე­ბო­და ან კი­დევ უფრო იმა­ტებ­და. უსუ­სუ­რი ჭი­დი­ლი ამ ნა­ბი­ჯის გა­დად­გმას თან­და­თან უფრო არ­თუ­ლებ­და. ასე გა­დი­ო­და წლე­ბი. შემ­დეგ ეს გოგო გა­ი­ზარ­და და ეს ყვე­ლა­ფე­რი მოყ­ვა თქვა და მო­ინ­დო­მა თავი და­ეც­ვა და და­ეც­ვა მისი პა­ტა­რა შვი­ლი ვამ­პი­რე­ბის­გან. და მა­შინ და­ი­წყო მე­ო­რე ომი. არ აცა­დეს მო­ნე­ლე­ბა და სა­კუ­თა­რი თა­ვის გან­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა რომ სხვა უფრო დიდ­მა და ბო­როტ­მა წრემ მისი გა­ნად­გუ­რე­ბა გა­და­წყვი­ტეს.

აგ­რე­სი­ის კო­რი­ან­ტელ­ში ცხოვ­რე­ბა თან­და­თან უსუსრს ხდი­და სამ­ყა­როს მის წი­ნა­შეს ამ სამ­ყა­რო­ში კი ის თა­ვად გა­თე­ლეს, გა­თე­ლეს მისი ღირ­სე­ბა და მო­რა­ლი, ამ დროს წა­მოდ­გა, დიახ წა­მოდ­გა ფეხ­ზე და გაძ­ლი­ერ­და უპი­რო­ბოდ გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი და­ი­წყო და­პი­რის­პი­რე­ბო­და სუფ­თა ხე­ლე­ბით გა­ბო­რო­ტე­ბულ ბინ­ძურ სის­ტე­მას უთა­ნას­წო­რო ბრძო­ლა­ში. სა­დაც მო­რა­ლი არ არ­სე­ბობ­და, სა­დაც ადა­მი­ა­ნო­ბის უფ­ლე­ბას გარ­თმევ­დნენ, სა­დაც ღირ­სე­ბას გი­ლა­ხავ­დნენ, სა­დაც სი­ცო­ცხლეს გის­პობ­დნენ, სა­დაც სუ­ლის გა­ყიდ­ვას გაბ­რა­ლებ­დნენ, სა­დაც სუნ­თქვას გიშ­ლიდ­ნენ, სა­დაც სა­კუ­თა­რი აზ­რის გა­მო­ხატ­ვის გამო გსჯიდ­ნენ, სა­დაც ყვე­ლა მათ ჩა­დე­ნილ სი­ბინ­ძუ­რეს შენ გაბ­რა­ლებ­დენ, სა­დაც პა­სუ­ხებს მათ ჩა­დე­ნილ და­ნა­შა­უ­ლე­ბებ­ზე შენ გთხოვ­დნენ, სა­დაც ცხოვ­რე­ბის გაგ­რძე­ლე­ბა­ზე სი­ცო­ცხლით მოს­პო­ბით გე­მუქ­რე­ბოდ­ნენ, სა­დაც ბედ­ნი­ე­რე­ბის წა­მო­წყე­ბის მცდე­ლო­ბა­საც გიშ­ლიდ­ნენ, სა­დაც არ­სე­ბო­ბას გი­ზღუ­დავ­დნენ, სა­დაც გამ­ცი­რებ­დნენ და ტყუ­ილ ის­ტო­რი­ებს გა­ი­ძუ­ლებ­დნენ და­გებ­რა­ლე­ბი­ნა, სა­დაც ბო­დი­შის მოხ­დას გთხოვ­დნენ მა­თი­ვე გას­ვრილ ნა­ძირ­ლულ თა­მა­შებ­ზე, სა­დაც შენი არ­სე­ბო­ბით შე­წუ­ხე­ბუ­ლე­ბი გან­რის­ხე­ბუ­ლე­ბი მი­წერ­დნენ, ეს გოგო რით ვერ მოკ­ვდა რით ვერ მოვ­კა­ლით კი­დევ ფეთ­ქავს, მოდი, და­ვი­რაზ­მოთ, გა­და­უ­ა­რო­თო...

არა, არ იცო­ცხლებს, ბო­ლომ­დე და­ვა­ნარ­ცხოთ მი­წა­ზე და მე­რეც არ გა­ჩერ­დე­ბა? - და ბო­ლოს იყო ერთი ჩემი მო­ნა­ყო­ლის პა­ტა­რა, მაგ­რამ ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო კულ­მი­ნა­ცი­ის ამო­ნა­რი­დი მო­სა­მარ­თლე ხა­თუ­ნა ხარ­ჩი­ლა­ვა, რო­მელ­მაც ამ ზნე­და­ცე­მუ­ლი პატ­რი­არ­ქა­ლუ­რი სის­ტე­მის კი­დევ ერთი და ერ­თერ­თი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით წო­დე­ბუ­ლი "მე­ფის" მხი­ლე­ბა არ მა­პა­ტია და გა­და­წყვი­ტა ჩემი ჩა­წიხვლა უფრო მე­ტიც ბავ­შვსაც კი და­აბ­რა­ლა ჩემს სხე­ულ­ზე და­ზი­ა­ნე­ბა და უმო­წყა­ლო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით და­სა­ჯა "ქალი" ამ ქვე­ყა­ნა­ში?! და­სა­ჯა ქალი და გა­ა­სა­მარ­თლა!!!

მად­ლო­ბა ქალ­ბა­ტონ ხა­თუ­ნას ალ­ბათ ოდეს­მე ასე წარ­სულ­ში მო­გიყ­ვე­ბო­დით ან მო­გიყ­ვე­ბით ჩემს ის­ტო­რი­ას და ალ­ბათ გა­ღი­მე­ბუ­ლე­ბი ყვე­ლა ქალი გა­და­ვუხ­დით ხა­თუ­ნას ირო­ნი­ულ მად­ლო­ბას ისე­თი­ვე ირო­ნი­ით, რო­გორც ჩვენ დაგ­ვცი­ნა მან, ჩემი ასე­თი გა­მოღ­ვი­ძე­ბის­თვის და ასე­თი გაძ­ლი­ე­რე­ბის­თვის! ქალ­ბა­ტონ ხა­თუ­ნას კი ვე­ტყვი ახლა დიდი სი­ცო­ცხლის ძალა ჩამ­ბე­რა ყვე­ლამ ერ­თხმად , ცი­დან, მრა­ვალ­მა მოკ­ლულ­მა მსხვერ­პლმა, სულ­მა და ჩვენ ერ­თად ვა­პი­რებთ სის­ტე­მის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა არ მი­ვი­ღოთ, რა­შიც გვა­ი­ძუ­ლებ­დით ყოფ­ნას!

#აღარ­მოკ­ლა­ქა­ლი! კი­დევ ერთხელ უდი­დე­სი მად­ლო­ბა თქვე­ნი მხარ­და­ჭე­რის­თვის მე ვიბ­რძვი თქვენ­თან ერ­თად დიდი ძალა ვართ, ჩვენ ვერ შეგ­ვეყ­რე­ბა ამ სის­ტე­მის ვირუ­სი, ჩვენ იმ ყვე­ლა ნას­როლ ტყვი­ას ავის­ხლეტთ ერ­თად, რა­საც გვეს­როდ­ნენ და გვეს­ვრი­ან ახლა! რა­ტომ ებ­რძვი ქალს? - ჩვენ ამ ქვე­ყა­ნა­ში ადა­მი­ა­ნუ­რი სრულ­ფა­სო­ვა­ნი არ­სე­ბო­ბის უფ­ლე­ბა უნდა მო­ვი­პო­ვოთ! სი­ცო­ცხლის და არ­სე­ბო­ბის თა­ვი­სუფ­ლე­ბას ვი­თხოვთ!!! ნუთუ ეს ბევ­რია? რომ ვი­თხოვ­დეთ გთხოვ #აღარ­მოკ­ლა­ქა­ლი!!!"