მას­წავ­ლე­ბე­ლი, რომელიც მოს­წავ­ლე­ებ­მა გარ­ყვნილ ქმე­დე­ბა­ში და­ა­და­ნა­შა­უ­ლეს, გარდაცვლილი იპოვეს - კვირის პალიტრა

მას­წავ­ლე­ბე­ლი, რომელიც მოს­წავ­ლე­ებ­მა გარ­ყვნილ ქმე­დე­ბა­ში და­ა­და­ნა­შა­უ­ლეს, გარდაცვლილი იპოვეს

ქვე­მო ქარ­თლის ერთ-ერთ სო­ფელ­ში ფი­ზკულ­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი გარ­დაც­ვლი­ლი იპო­ვეს. გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მა­მა­კაც­მა სი­ცო­ცხლე თვით­მკვლე­ლო­ბით და­ას­რუ­ლა.

ambebi.ge -ს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ტრა­გი­კულ შემ­თხვე­ვას პე­და­გოგ­სა და მშობ­ლებს შო­რის და­პი­რის­პი­რე­ბა უძღო­და წინ. კერ­ძოდ, რამ­დე­ნი­მე დღით ადრე, მას­წავ­ლე­ბე­ლი მოს­წავ­ლე­ებ­მა გარ­ყვნილ ქმე­დე­ბა­ში და­ა­და­ნა­შა­უ­ლეს.

სწო­რედ აღ­ნიშ­ნუ­ლის გამო მას­წავ­ლე­ბელ­სა და მოს­წავ­ლე­ე­ბის მშობ­ლებს შო­რის სი­ტყვი­ე­რი და­პი­რის­პი­რე­ბა მოხ­და.

შსს-ს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, საქ­მე­ზე გა­მო­ძი­ე­ბა სსკ-ის ორი მუხ­ლით, 141-ე (გარ­ყვნი­ლი ქმე­დე­ბა) და 115-ე (თვით­მკვლე­ლო­ბამ­დე მიყ­ვა­ნა) მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

რო­გორც უწყე­ბა­ში გვი­თხრეს, თავ­და­პირ­ვე­ლად საქ­მე­ზე გა­მო­ძი­ე­ბა მხო­ლოდ ერთი - 115-ე მუხ­ლით და­ი­წყო, რამ­დე­ნი­მე დღის შემ­დეგ, მო­ქა­ლა­ქე­თა მი­მარ­თვის სა­ფუძ­ველ­ზე კი საქ­მე­ში კი­დევ ერთი მუხ­ლი გაჩ­ნდა.