"14 წლის ვიყავი იაპონიაში გუნდ "მართვეს“ წევრად რომ ჩამოვედი" - რა ამბავი გაახსენეს ვიზიტად მყოფ შალვა პაპუაშვილს იაპონელებმა? - კვირის პალიტრა

"14 წლის ვიყავი იაპონიაში გუნდ "მართვეს“ წევრად რომ ჩამოვედი" - რა ამბავი გაახსენეს ვიზიტად მყოფ შალვა პაპუაშვილს იაპონელებმა?

სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რე შალ­ვა პა­პუ­აშ­ვი­ლი, დე­ლე­გა­ცი­ას­თან ერ­თად, 5 ნო­ემ­ბერს ვი­ზი­ტით ია­პო­ნი­ას ეწ­ვია, სა­დაც არა­ერ­თი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი შეხ­ვედ­რა გა­მარ­თა რო­გორც პო­ლი­ტი­კურ, ისე ბიზ­ნეს წრე­ებ­თან. სა­პარ­ლა­მენ­ტო დე­ლე­გა­ცი­ის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში დე­პუ­ტა­ტე­ბი: მა­მუ­კა მდი­ნა­რა­ძე, შოთა ხა­ბა­რე­ლი, ირაკ­ლი მე­ზურ­ნიშ­ვი­ლი, ასე­ვე, პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რის კა­ბი­ნე­ტის უფ­რო­სი, ლე­ვან მა­ხაშ­ვი­ლი შე­დი­ან.

ცნო­ბი­ლია, რომ სა­პარ­ლა­მენ­ტო დე­ლე­გა­ცია ია­პო­ნი­ი­დან სამ­ხრეთ კო­რე­ა­ში გა­ემ­გზავ­რე­ბა.

რო­გორც ირ­კვე­ვა, პა­პუ­აშ­ვი­ლი პირ­ვე­ლად ია­პო­ნი­ა­ში 32 წლის წინ ია­პო­ნი­ა­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და, რო­გორც ბი­ჭუ­ნა­თა ფოლკ­ლო­რუ­ლი ან­სამ­ბლის, "მარ­თვეს" წევ­რი. იმ­ჟა­მად ქარ­თუ­ლი ან­სამ­ბლის გას­ტრო­ლი ია­პო­ნურ­მა პრე­სა­მაც გა­ა­შუ­ქა. ეს ამ­ბა­ვი პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რეს ამ­ჟა­მინ­დე­ლი ვი­ზი­ტი­სას გა­ახ­სე­ნეს და ამის ამ­სახ­ვე­ლი მა­სა­ლე­ბიც გა­უგ­ზავ­ნეს.

"14 წლის ვი­ყა­ვი ია­პო­ნი­ა­ში გუნდ "მარ­თვეს“ წევ­რად რომ ჩა­მო­ვე­დი. 1990 წელი იყო. ახლა, 30 წელ­ზე მეტი ხნის შემ­დეგ, მე დავ­ბრუნ­დი ია­პო­ნი­ა­ში. მი­ხა­რია, რომ სა­ქარ­თვე­ლო და ია­პო­ნია პა­ტივს სცე­მენ ერ­თმა­ნე­თის კულ­ტუ­რას. მინ­და, მად­ლო­ბა გა­და­ვუ­ხა­დო Geino Yamashiro-gumi @yamashirogumi -ს მა­სა­ლე­ბის გა­მოგ­ზავ­ნის­თვის", - ამ­ბობს პა­პუ­აშ­ვი­ლი.

ambebi.ge