"თუ კავშირზე არ გამოდიოდა, გვაფრთხილებდა, ახლა ასე არ მოიქცა" - სად გაქრა კადიროვის მთავარი კრიტიკოსი ჩეჩენი ბლოგერი? - კვირის პალიტრა

"თუ კავშირზე არ გამოდიოდა, გვაფრთხილებდა, ახლა ასე არ მოიქცა" - სად გაქრა კადიროვის მთავარი კრიტიკოსი ჩეჩენი ბლოგერი?

რამ­დე­ნი­მე დღის წინ, სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში გავ­რცელ­და და­უ­დას­ტუ­რე­ბე­ლი ინ­ფორ­მა­ცია, ჩეჩ­ნე­თის ლი­დე­რის, რამ­ზან კა­დი­რო­ვის ყვე­ლა­ზე მწვა­ვე კრი­ტი­კო­სი­სა და პო­პუ­ლა­რუ­ლი ბლო­გე­რის, ტუმ­სო აბ­დუ­რახ­მა­ნო­ვის მკვლე­ლო­ბის შე­სა­ხებ.

kavkazr.com-ის ცნო­ბით, მას შემ­დეგ, რაც ეს ცნო­ბე­ბი გავ­რცელ­და, გა­მო­ცე­მა არა­ერ­თხელ შე­ე­ცა­და ჩე­ჩენ ბლო­გერ­თან და მის ძმას­თან და­კავ­ში­რე­ბას, მაგ­რამ უშე­დე­გოდ. მისი სიკ­ვდი­ლის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია 1-ელ დე­კემ­ბერს, და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი იჩ­ქე­რი­ის იდე­ის ერთ-ერთი მომ­ხრის გვერ­დზე გავ­რცელ­და.

მისი ად­გილმდე­ბა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ უც­ნო­ბია ევ­რო­პა­ში ჩე­ჩე­ნი უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლის ასო­ცი­ა­ცია ვა­ი­ფონ­დის­თვი­საც.

"გუ­შინ მისი ძმა, მუ­ჰა­მად აბ­დუ­რახ­მა­ნო­ვი სა­სა­მარ­თლო პრო­ცეს­ზე იყო, სა­დაც მხო­ლოდ გაკ­ვრით თქვა, რომ ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად არის, მაგ­რამ რო­გორც ჩანს, ეს სი­მარ­თლეს არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბო­და... გა­მო­ცე­მის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ევ­რო­პა­ში ჩეჩ­ნუ­რი დი­ას­პო­რის სხვა წარ­მო­მად­გენ­ლებ­საც და­უ­კავ­შირ­დნენ, მაგ­რამ გა­ირ­კვა, რომ მათ არა­ნა­ი­რი ინ­ფორ­მა­ცია არ ჰქონ­დათ" - წერს გა­მო­ცე­მა.

ბოლო ინ­ფორ­მა­ცია კა­დი­რო­ვის კრი­ტი­კო­სი ჩე­ჩე­ნი ბლო­გე­რის გვერ­დზე ბო­ლოს ტე­ლეგ­რამ-არხზე 30 ნო­ემ­ბრის სა­ღა­მოს გავ­რცელ­და. მას შემ­დეგ, მისი მომ­ხრე­ე­ბი "იუ­თუბ" არ­ხის მისი ვი­დე­ო­მი­მარ­თვებს ქვეშ კო­მენ­ტა­რებს წე­რენ, რომ გა­მოჩ­ნდეს და კავ­შირ­ზე გა­მო­ვი­დეს..."ჩვე­უ­ლებ­რივ შემ­თხვე­ვა­ში, ტუმ­სო წი­ნას­წარ გვაფრ­თხი­ლებ­და, რომ ის ცოტა ხნით კავ­შირ­ზე ვერ გა­მო­ვი­დო­და, ამ შემ­თხვე­ვა­ში ასე მოქ­ცე­უ­ლა" - წერს ერთ-ერთი მათ­გა­ნი კო­მენ­ტა­რებ­ში. (გააგრძელეთ კითხვა)