"ჭაში ჩა­ყა­რა და ზე­ვი­დან უზარ­მა­ზა­რი ქვე­ბი და­ა­ყა­რა" - სასტიკად მოკლული ქალის დედის პირველი კომენტარი - კვირის პალიტრა

"ჭაში ჩა­ყა­რა და ზე­ვი­დან უზარ­მა­ზა­რი ქვე­ბი და­ა­ყა­რა" - სასტიკად მოკლული ქალის დედის პირველი კომენტარი

თბი­ლის­ში, 5 დღის წინ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სი­სას­ტი­კით ჩა­დე­ნი­ლი მკვლე­ლო­ბის შე­სა­ხებ ცნო­ბი­ლი დღეს გახ­და. უცხო ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქემ ფი­ნან­სუ­რი და­ვის გამო ორი ადა­მი­ა­ნი ცივი ია­რა­ღით მოკ­ლა, შემ­დეგ კი კვა­ლის და­მალ­ვის მიზ­ნით მათი ცხედ­რე­ბი ორ­მო­ში ჩა­ყა­რა და ზე­ვი­დან ქვე­ბი და­ა­ყა­რა.

გარ­დაც­ვლი­ლი ქა­ლის დედა გა­მოთ­ქვამს ვა­რა­უდს, რომ შე­საძ­ლოა, დამ­ნაშ­ვე მარ­ტო არ მოქ­მე­დებ­და და მას ვინ­მე ეხ­მა­რებ­და, რად­გან, მისი შე­ფა­სე­ბით, ერთ ადა­მი­ანს ფი­ზი­კუ­რად გა­უ­ჭირ­დე­ბო­და აღ­ნიშ­ნუ­ლი და­ნა­შა­უ­ლის ჩა­დე­ნა.

"წინ­სწარ ჰქონ­და შემ­ზა­დე­ბუ­ლი ად­გი­ლი მო­საკ­ლა­ვად. წა­იყ­ვა­ნა მო­ტყუ­ე­ბით ღა­მით, გა­და­იყ­ვა­ნა მან­ქა­ნი­დან. შე­იძ­ლე­ბა ვი­ღაც ახ­ლდა, რო­გორ მოკ­ლავ­და ამ ორს ასე წვა­ლე­ბით. სა­დის­ტუ­რად არი­ან მოკ­ლუ­ლე­ბი და­ნით, ორი­ვეს დარ­ტყმუ­ლი აქვს გულ­ში, ვინ იცის რამ­დენ ად­გი­ლას... ჭაში ჩა­ყა­რეს და ზე­ვი­დან უზარ­მა­ზა­რი ქვე­ბი და­ა­ყა­რა და და­მარ­ხა." - აცხა­დებს "მთა­ვარ არხთან" მოკ­ლუ­ლი ქა­ლის დედა.

არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, დავა მას შემ­დეგ და­ი­წყო, რაც ცოლ-ქმარ­მა ავ­ტო­მო­ბი­ლის ყიდ­ვა გა­და­წყვი­ტა და ამ სა­კი­თხზე მო­ლა­პა­რა­კე­ბა ჰქონ­დათ, მკვლე­ლო­ბა­ში ბრალ­დე­ბულ­თან. რო­გორც "კუ­რი­ერ­თან" მოკ­ლუ­ლი ქა­ლის მამა ამ­ბობს, ცოლ-ქმარ­მა და­კა­ვე­ბულს თან­ხა წი­ნას­წარ გა­და­უ­ხა­და, თუმ­ცა მა­მა­კაც­მა მათ არც ავ­ტო­მო­ბი­ლი არ მი­უყ­ვა­ნა და არც თან­ხა და­უბ­რუ­ნე­ბია.

ცხედ­რე­ბი ახლა ფა­სა­ნა­ურ­შია გა­დას­ვე­ნე­ბუ­ლი, სა­დაც მოკ­ლუ­ლი ქა­ლის სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ად­გი­ლი იყო. რაც შე­ე­ხე­ბა მე­ო­რე მსხვერ­პლს, მა­მა­კაცს, ის სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე არ არის.

ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ცნო­ბით, თბი­ლი­სის პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა, ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ოპე­რა­ტი­უ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი­სა და სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბი­სა შე­დე­გად, აღ­ნიშ­ნულ და­ნა­შულ­ზე, უცხო ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე 1987 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ჰ.მ. და­ა­კა­ვეს.

უწყე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, და­ნა­შა­უ­ლი 16-დან 20 წლამ­დე ან უვა­დო თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

ambebi.ge