"გიას სიძე 21 წლის ასაკში გავხდი" - "უცნობის" დიზაინერი ქალიშვილისა და სიძის ცხოვრება: დაპირისპირება ექსპრემიერ კვირიკაშვილთან და მეგობრობა ბუტა რობაქიძესთან - კვირის პალიტრა

"გიას სიძე 21 წლის ასაკში გავხდი" - "უცნობის" დიზაინერი ქალიშვილისა და სიძის ცხოვრება: დაპირისპირება ექსპრემიერ კვირიკაშვილთან და მეგობრობა ბუტა რობაქიძესთან

გუ­შინ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 2 იან­ვარს თბი­ლის­ში, ვა­კე­ში მდე­ბა­რე ერთ-ერთ აფ­თი­აქ­ში ში­ნა­გან საქ­მე­თა ყო­ფილ მი­ნისტრს ვანო მე­რა­ბიშ­ვილს თავს და­ესხნენ. თავ­და­პირ­ვე­ლად ინ­ფორ­მა­ცია პო­ლი­ტი­კოს­მა ვატო შა­ქა­რაშ­ვილ­მა გა­ავ­რცე­ლა, თუმ­ცა მას თავ­დამ­სხმე­ლი არ და­უ­სა­ხე­ლე­ბია. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ცნო­ბი­ლი გახ­და, რომ ექსმი­ნის­ტრი გია გა­ჩე­ჩი­ლა­ძის (უც­ნო­ბი) სი­ძემ გი­გი­შა შა­რა­ში­ძემ სცე­მა.

"რუს­თა­ვი 2"-თვის მი­ცე­მულ კო­მენ­ტარ­ში შა­რა­ში­ძე ამ ფაქტს ადას­ტუ­რებს და ამ­ბობს, რომ ჩხუ­ბის დე­ტა­ლე­ბი, თა­ვად მე­რა­ბიშ­ვილს შე­უძ­ლია, გა­ამ­ხი­ლოს...

"და­პი­რის­პი­რე­ბა მოხ­და ჩემს და ვანო მე­რა­ბიშ­ვილს შო­რის აფ­თი­აქ­ში. და­პი­რის­პი­რე­ბა­საც ვერ და­ვარ­ქმევ, რად­გან პირ­ვე­ლი­ვე წა­მე­ბი­დან გა­იქ­ცა ვანო მე­რა­ბიშ­ვი­ლი. იქი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დიდი ინ­ტე­რე­სია, მე ჩავ­თვა­ლე თავი ვალ­დე­ბუ­ლად. არც გა­მო­ძი­ე­ბას ვე­მა­ლე­ბი და არც პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას გა­ვურ­ბი­ვარ. თუ სა­ჭი­რო გახ­და, და­ნარ­ჩენ­ზე პა­სუხს გავ­ცემ სა­მარ­თალ­დამ­ცველ ორ­გა­ნო­ებს. და­ნარ­ჩე­ნი, თუ ცოტა მა­ინც ვაჟ­კა­ცო­ბა შერ­ჩე­ნია, თვი­თონ თქვას".

გვი­ან ღა­მით ცნო­ბი­ლი გახ­და, რომ მე­დი­ა­ში გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით, შსს-მ გა­მო­ძი­ე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 126-ე მუხ­ლით და­ი­წყო, რაც ძა­ლა­დო­ბას გუ­ლის­ხმობს.

გი­გი­შა შა­რა­ში­ძის შე­სა­ხებ სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ პირ­ვე­ლად 2017 წელს გა­ი­გო, რო­დე­საც მისი სი­მამ­რი მა­შინ­დელ პრე­მი­ერს გი­ორ­გი კვი­რი­კაშ­ვილს და­უ­პი­რის­პირ­და.

გი­გი­შა შა­რა­ში­ძე, სიტ­რო­ენ ჯორ­ჯი­ას დი­რექ­ტო­რი გახ­ლდათ. უც­ნო­ბის გან­ცხა­დე­ბით კი სა­ხელ­მწი­ფო შეს­ყიდ­ვე­ბი არას­წო­რად ტარ­დე­ბო­და და მისი თქმით, ამის და­მამ­ტკი­ცე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტა­ცი­აც ჰქონ­და. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, შა­რა­ში­ძემ, ე.წ. კარ­ტე­ლურ გა­რი­გე­ბებ­ზე დო­კუ­მენ­ტა­ცია კან­ცე­ლა­რი­ა­ში მი­ი­ტა­ნა, იმა­ვე სა­ღა­მოს კი, უც­ნო­ბი ტე­ლე­ვი­ზი­ით გა­მო­ვი­და და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას, მე­გო­ბარ კვი­რი­კაშ­ვი­ლის­თვის გაგ­ზავ­ნი­ლი მე­სი­ჯე­ბი სა­ხალ­ხოდ წა­უ­კი­თხა.

გია გა­ჩე­ჩი­ლა­ძის ქა­ლიშ­ვილ­მა ირი­ნამ გი­გი­შა შა­რა­ში­ძე­ზე რამ­დე­ნი­მე წლის წინ იქორ­წი­ნა. წყვილს ერთი ვაჟი, ილია ჰყავთ, რო­მე­ლიც ბა­ბუ­ას­თან, გია გა­ჩე­ჩი­ლა­ძეს­თან დიდ დროს ატა­რებს.

რაც შე­ე­ხე­ბა თა­ვად ირი­ნა გა­ჩე­ჩი­ლა­ძის საქ­მი­ა­ნო­ბას, ის დი­ზა­ი­ნე­რია და ძვი­რა­დღი­რე­ბულ სამ­კა­უ­ლებს ამ­ზა­დებს. აშ­კა­რაა, რომ უც­ნობს სი­ძეს­თან გა­და­სა­რე­ვი ურ­თი­ერ­თო­ბა აქვს. გა­ჩე­ჩი­ლა­ძე­ე­ბი ხში­რად ატა­რე­ბენ დროს სა­გუ­რა­მოს აგა­რაკ­ზე, სა­დაც მთე­ლი ოჯა­ხი იკ­რი­ბე­ბა. გააგრძელეთ კითხვა