სააკაშვილის შთამბეჭდავი უძრავი ქონება უკრაინაში და სოლიდურ ფასად ნაქირავები პენტჰაუსი კიევში - რას წერდა უკრაინული მედია ექსპრეზიდენტის სახლებსა და იასკოს ორსულობაზე? - კვირის პალიტრა

სააკაშვილის შთამბეჭდავი უძრავი ქონება უკრაინაში და სოლიდურ ფასად ნაქირავები პენტჰაუსი კიევში - რას წერდა უკრაინული მედია ექსპრეზიდენტის სახლებსა და იასკოს ორსულობაზე?

17 იან­ვარს ტე­ლე­კომ­პა­ნია "იმედ­მა“ გა­ავ­რცე­ლა ინ­ფორ­მა­ცია, რომ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ნო­ტა­რი­უ­ლი თან­ხმო­ბით, გი­უ­ლი ალა­სა­ნი­ამ, სა­ა­კაშ­ვი­ლი­სა და ლიზა იას­კოს შვილს, ჟას­მინ იას­კოს კი­ე­ვის ცენ­ტრში (კუდ­რი­ავ­სკას ქუ­ჩა­ზე) მდე­ბა­რე ძვი­რა­დღი­რე­ბუ­ლი ბინა და თან­ხა 27 ათა­სი დო­ლა­რის ოდე­ნო­ბით გა­და­უ­ფორ­მა. ინ­ფორ­მა­ცია გი­უ­ლი ალა­სა­ნი­ას არ და­უ­დას­ტუ­რე­ბია.

ლიზა იას­კოს ორ­სუ­ლო­ბა

ინ­ფორ­მა­ცია ლიზა იას­კოს ორ­სუ­ლო­ბის შე­სა­ხებ ჯერ კი­დევ რამ­დე­ნი­მე თვის წინ გავ­რცელ­და. 2022 წლის 2 თე­ბერ­ვალს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ სტა­ტი­ა­ში წერ­დნენ, რომ ლიზა ორ­სუ­ლად იყო მი­ხე­ი­ლის­გან, მაგ­რამ ქალს ფო­ტო­ებ­ზე მუ­ცე­ლი ჯერ­ჯე­რო­ბით არ ეტყო­ბო­და. უკ­რა­ი­ნუ­ლი მე­დია ასე­ვე წერ­და, რომ ელი­ზა­ბედ იას­კო და­კა­ვე­ბულ სა­ა­კაშ­ვილს მხარს უჭერ­და, მაგ­რამ მას შემ­დეგ რაც გა­ირ­კვა, რომ სა­ა­კაშ­ვილს ქარ­თვე­ლი მომ­ღერ­ლის სოფო ნი­ჟა­რა­ძის­გან ქა­ლიშ­ვი­ლი ჰყავს, სა­ვა­რა­უ­დოდ, იას­კო ძა­ლი­ან გა­ნა­წყე­ნე­ბუ­ლი იყო. მე­დია იას­კოს კი­ევ­ში იტა­ლი­ურ რეს­ტო­რან­ში შეხ­ვდა და კი­თხვე­ბი და­უს­ვა.

"მე არ ვარ ის ადა­მი­ა­ნი, ვინც უნდა გა­ა­კე­თოს კო­მენ­ტა­რი მსგავს თე­მა­ზე. მე და მი­ხე­ი­ლი სა­მო­ქა­ლა­ქო ქორ­წი­ნე­ბა­ში ვართ. ჩვენ გვაქვს ჩვე­ნი ოჯა­ხუ­რი გეგ­მე­ბი. სხვა ყვე­ლა­ფე­რი, თუ იყო, მის წარ­სულ­ში იყო და მე სა­ერ­თოდ არ მა­ინ­ტე­რე­სებს, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად არ მა­ინ­ტე­რე­სებს ინ­ფორ­მა­ცია მი­შას მრა­ვალ­რი­ცხო­ვა­ნი სიყ­ვა­რუ­ლის ის­ტო­რი­ის შე­სა­ხებ. თუ ვინ­მე და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია სა­ა­კაშ­ვი­ლის პო­ლი­ტი­კუ­რი სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან ყუ­რა­დღე­ბის გა­და­ტა­ნით, ამას წარ­მა­ტე­ბით აკე­თებს. ჩემ­თვის მთა­ვა­რია მისი სი­ცო­ცხლე და თა­ვი­სუფ­ლე­ბა და სხვა ყვე­ლა­ფე­რი ჭო­რია", - ამ­ბობ­და იას­კო.

მა­ნამ­დე 2022 წლის 2 იან­ვარს, უკ­რა­ი­ნულ მე­დი­ა­ში გა­მოქ­ვეყ­ნდა კი­დევ ერთი სტა­ტია წყვი­ლის შე­სა­ხებ, მას შემ­დეგ, რაც ახა­ლი წლის ღა­მეს, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­მა ელის მა­რი­ას შე­სა­ხებ პოს­ტი პირ­ვე­ლად გა­მო­აქ­ვეყ­ნა.

მა­შინ მე­დია წერ­და, გა­სულ ზა­ფხულს "სტრა­ნამ" გა­და­ი­ღო ფოტო, სა­დაც აღ­ბეჭ­დი­ლია "იდუ­მა­ლი ქალი", რო­მე­ლიც მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ოდე­სის აპარ­ტა­მენ­ტებ­ში გა­მოჩ­ნდა. შე­გახ­სე­ნებთ, რომ სა­ა­კაშ­ვილს აქვს პენ­ტჰა­უ­სი ელი­ტა­რულ ცა­თამბჯენ­ში, რო­მე­ლიც შავ ზღვას გა­დაჰ­ყუ­რებს. აპარ­ტა­მენ­ტე­ბის სამ­ზა­რე­უ­ლო­ში მოხ­დე­ნი­ლი, შავგვრე­მა­ნი ქალი ტრი­ა­ლებ­და, რო­გორც ჩანს, სა­უზ­მის შემ­დეგ მა­გი­დას ალა­გებ­და.

"ასე­ვე სახ­ლში იყო მუქ ხა­ლათ­ში გა­მო­წყო­ბი­ლი მა­მა­კა­ცი, რო­მე­ლიც ფი­ზი­კუ­რად ძა­ლი­ან ჰგავ­და სა­ა­კაშ­ვილს. მი­ხე­ი­ლის სამ­ზა­რე­უ­ლო­ში მყო­ფი გო­გო­ნა ძა­ლი­ან ჰგავს ქარ­თველ მომ­ღე­რალს. მარ­თლაც, სო­ფოს სუ­რა­თე­ბით თუ ვიმ­სჯე­ლებთ, ამ ზა­ფხულს ის და მისი ქა­ლიშ­ვი­ლი ოდე­სა­ში ის­ვე­ნებ­დნენ, პარ­კებ­სა და რეს­ტორ­ნებ­ში სე­ირ­ნობ­დნენ და სა­ნა­პი­რო­ზეც იყ­ვნენ. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ იმ დროს სა­ა­კაშ­ვილს უკვე ჰქონ­და ურ­თი­ერ­თო­ბა ლიზა იას­კოს­თან. ჩვე­ნი წყა­როს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მიშა და ლიზა წე­ლი­წად­ნა­ხე­ვა­რი-ორი წე­ლია ერ­თად არი­ან" - წე­რია "სტრა­ნას" მიერ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ სტა­ტი­ა­ში.

რა ქო­ნე­ბა აქვს მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილს უკ­რა­ი­ნა­ში?

2016 წლის 30 ოქ­ტომ­ბერს interfax-ი მა­შინ­დე­ლი ოდე­სის რე­გი­ო­ნუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლის, სა­ქარ­თვე­ლოს ექს-პრე­ზი­დენ­ტის მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ქო­ნე­ბის შე­სა­ხებ წერ­და. სტა­ტი­ის მი­ხედ­ვით, სა­ა­კაშ­ვი­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში ფლობს მი­წის ორ ნაკ­ვეთს, ერთი 6820 კვად­რა­ტუ­ლი მეტ­რი ფარ­თო­ბით და მე­ო­რე 500 კვად­რა­ტუ­ლი მეტ­რი ფარ­თო­ბით. ასე­ვე მის სა­ხელ­ზეა თბი­ლის­ში არ­სე­ბუ­ლი კორ­პუ­სის ბინა, რომ­ლის ფარ­თო­ბი 97 კვ.მ-ია.

უკ­რა­ი­ნა­ში არ­სე­ბუ­ლი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბი­დან სა­ა­კაშ­ვილ­მა დეკ­ლა­რა­ცი­ა­ში შე­ი­ტა­ნა მხო­ლოდ ოდე­სის ბინა, რო­მე­ლიც 54 კვ.მ ფარ­თო­ბის არის. სხვა ძვირ­ფას მოძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან ერ­თად დეკ­ლა­რა­ცი­ა­ში მოხ­ვდა Rolex Deepsea და Hublot კლა­სი­კუ­რი სა­ა­თე­ბი. მა­ღალ­ჩი­ნო­სანს მან­ქა­ნა არ ჰყავს.

გააგრძელეთ კითხვა და იხილეთ ფოტოები