ახალი "საჯილდაო ქვა" "ნაციონალურ მოძრაობაში" - კეზერაშვილის ნაჩუქარი ავტომობილი: ხაბეიშვილისა და მელიას მორიგი ურთიერთბრალდებები - კვირის პალიტრა

ახალი "საჯილდაო ქვა" "ნაციონალურ მოძრაობაში" - კეზერაშვილის ნაჩუქარი ავტომობილი: ხაბეიშვილისა და მელიას მორიგი ურთიერთბრალდებები

"ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბა­ში" და­პი­რის­პი­რე­ბა სულ უფრო ღრმავ­დე­ბა. 28-29 იან­ვარს "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის" მომ­ხრე­ებ­მა უნდა აირ­ჩი­ონ ახა­ლი თავ­მჯდო­მა­რე - ნი­კა­ნორ (ნიკა) მე­ლია ან ლე­ვან ხა­ბე­იშ­ვი­ლი. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნო პრო­ცე­სი­სას და­პი­რის­პი­რე­ბა­ში ჩა­ერ­თო ფა­რუ­ლი ჩა­ნა­წე­რე­ბი, რო­მელ­თა გავ­რცე­ლე­ბა­ში მე­ლი­ამ პირ­და­პირ და­ა­და­ნა­შა­უ­ლა ვანო მე­რა­ბიშ­ვი­ლი, კე­ზე­რაშ­ვილ­ზე კი თქვა, პარ­ტი­ის კონ­ტრო­ლი სურ­სო. ხა­ბე­იშ­ვი­ლის ჯგუ­ფის წარ­მო­მად­გენლ­მა ლე­ვან ბეჟაშ­ვილ­მა კი გა­ნა­ცხა­და:

"პირ­ვე­ლად რო­დე­საც ახ­სე­ნა კე­ზე­რაშ­ვი­ლის ოლი­გარ­ქო­ბა და ფა­რუ­ლი ინ­ტე­რე­სე­ბის არ­სე­ბო­ბა პარ­ტი­ა­ში, ჩვენ­თვის მარ­თლაც შოკი იყო, რად­გან ეს თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა, გარ­კვე­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა, მათ შო­რის მე­გობ­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბაც, ნიკა მე­ლი­ას­გან მო­დი­ო­და და­ვით კე­ზე­რაშ­ვილ­თან და­კავ­ში­რე­ბით. რამ­დე­ნი­მე არ­ჩევ­ნე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მას პი­რა­დად ეხ­მა­რე­ბოდ­ნენ, პი­რა­დად მი­უ­ღია სა­ჩუქ­რე­ბიც, ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ავ­ტო­მო­ბი­ლი, რომ­ლი­თაც ის და­დის და ასე შემ­დეგ. მი­უ­ღე­ბე­ლი იყო სა­ერ­თოდ ის პო­ზი­ცია, რომ ვე­კი­თხე­ბო­დით, რა­ტომ და­ი­წყე ეს თემა, რა აქ­ტუ­ა­ლუ­რი იყო ქარ­თუ­ლი პო­ლი­ტი­კის­თვის ან პარ­ტი­უ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის, არას­დროს არ ყო­ფი­ლა გან­ცხა­დე­ბა, მი­ნიშ­ნე­ბაც კი, რომ რა­ღაც ფა­რუ­ლი ზე­გავ­ლე­ნის მო­პო­ვე­ბას ცდი­ლობს, ვი­ღა­ცის გა­და­ყე­ნე­ბას ან ვი­ღა­ცის და­ნიშ­ვნას, ან ვი­ღა­ცის სი­ა­ში ჩას­მას".

ამ თე­მა­ზე სპე­ცი­ა­ლუ­რი სტა­ტუ­სი და­წე­რა ნიკა მე­ლი­ამ:"ვწუხ­ვარ და მე­უ­ხერ­ხუ­ლე­ბა კი­დეც ამ თე­მა­ზე, რომ ვწერ სტა­ტუსს, მა­შინ როცა უზარ­მა­ზა­რი გა­მოწ­ვე­ვე­ვის წი­ნა­შე დგას პარ­ტი­აც და ქვე­ყა­ნაც, მაგ­რამ პრო­პა­გან­და ასე მუ­შა­ობს - დღეს ბევ­რი ამ თე­მა­ზე წერს და სა­ტე­ლე­ვი­ზიო ეთე­რებ­საც უთ­მო­ბენ და მე ვალ­დე­ბუ­ლი ვარ პირ­ველ რიგ­ში ენმ მხარ­დამ­ჭე­რებს ვუ­თხრა სი­მარ­თლე. ავ­ტო­მო­ბილ­ზე ვწერ მე­გობ­რე­ბო, იმ ავ­ტო­მო­ბილ­ზე, რი­თაც პარ­ტი­ის თავ­მჯდო­მა­რე რამ­დე­ნი­მე თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­და­ად­გილ­დე­ბო­და.

ცი­ხი­დან გა­მოს­ვლის შემ­დეგ მე­გობ­რებ­მა ჩათ­ვა­ლეს, რომ მჭირ­დე­ბო­და დაც­ვა და შე­სა­ბა­მი­სად და­მა­ტე­ბი­თი ავ­ტო­მო­ბი­ლი. დაც­ვას გა­და­ვე­ცი ოჯა­ხის სა­კუთ­რე­ბა­ში მყო­ფი. მე კი ვსარ­გებ­ლობ­დი პარ­ტი­ის ავ­ტო­მო­ბი­ლით (Mazerati), რო­მე­ლიც პარ­ტი­ას კობა ნა­ყო­ფი­ას თხოვ­ნით, ათხო­ვა ბა­ტონ­მა ზაზა ოქუ­აშ­ვილ­მა. მახ­სოვს ამ ნა­თხო­ვარ­მა ავ­ტო­მო­ბილ­მაც დიდი ვნე­ბა­თა­ღელ­ვა გა­მო­იწ­ვია. არც ის იყო ჩემი.

და­მა­ტე­ბი­თი ავ­ტო­მო­ბი­ლის არა­ნა­ი­რი სა­ჭი­რო­ე­ბა არ გვქონ­და, რო­დე­საც ერთ დღეს, ჩემ­თვის მი­უ­ლოდ­ნე­ლად პეტ­რე ცის­კა­რიშ­ვილ­მა და ზუ­რაბ მე­ლი­ქიშ­ვილ­მა მი­თხრეს, რომ პარ­ტი­ის ავ­ტო­ფა­რეხ­ში იდგა მე­ო­რა­დი ავ­ტო­მო­ბი­ლი რო­მე­ლიც გა­მოგ­ზავ­ნა და­ვით კე­ზე­რაშ­ვილ­მა. ცხა­დია არ მი­თხო­ვია, თა­ვად გა­და­წყვი­ტა თა­ვი­სი სურ­ვი­ლით და მოგ­ვი­ა­ნე­ბით სა­ტე­ლე­ფო­ნო სა­უბ­რი­სა­საც ასეც აღ­ნიშ­ნა. გააგრძელეთ კითხვა