მეცნიერები გვაფრთხილებენ - ქარიშხლები დედამიწაზე სულ უფრო მეტად გახშირდება - კვირის პალიტრა

მეცნიერები გვაფრთხილებენ - ქარიშხლები დედამიწაზე სულ უფრო მეტად გახშირდება

მკვლე­ვარ­თა თქმით, თუ ადა­მი­ა­ნი სა­კუ­თარ ქცე­ვას არ­სე­ბი­თად არ შეც­ვლის, ამინ­დი მსოფ­ლო­ში, სულ უფრო მე­ტად ექ­სტრე­მა­ლუ­რი გახ­დე­ბა.

ამე­რი­კე­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­ფორ­მა­ცით, ბოლო ხანს ქა­რიშ­ხლე­ბი საგ­რძნობ­ლად ძლი­ერ­დე­ბა. მათ­თვის წი­ნას­წარ მომ­ზა­დე­ბა კი, ფაქ­ტობ­რი­ვად, შე­უძ­ლე­ბე­ლი ხდე­ბა.

ახალ კვლე­ვა­ში მეც­ნი­ე­რებ­მა შე­ა­და­რეს, თუ რო­გორ იც­ვლე­ბო­და ქა­რის სიჩ­ქა­რე ატ­ლან­ტი­კუ­რი ქა­რიშ­ხლე­ბის დროს 1970 - 2020 წლებ­ში. კვლე­ვის თა­ნახ­მად, ბოლო ხანს მათი სიძ­ლი­ე­რე 42,3%-დან 56,7%-მდე გა­ი­ზარ­და.

გა­მო­ცე­მა Newsweek-ის სტა­ტი­შია ნათ­ქვა­მია, რომ მკვლევ­რებ­მა ასე­ვე და­ად­გი­ნეს, რომ სუს­ტი ქა­რიშ­ხლის ალ­ბა­თო­ბა ერ­თსა და იმა­ვე პე­რი­ო­დებ­ში 3,23%-დან 8,12%-მდე გა­ი­ზარ­და. ქა­რიშ­ხლე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბით ძლი­ე­რი ხდე­ბა შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის ატ­ლან­ტის ოკე­ა­ნის სა­ნა­პი­რო­ზე და კა­რი­ბის ზღვა­ში.

ambebi.ge